Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΘΥΕΛΛΑ (KAWOQ*CAUAC) ~ Τόνος : 13 - Ανύψωση, Κιν 039

Τόνος : 13 - Ανύψωση, Ηλιακό Σημείο: ΘΥΕΛΛΑ (KAWOQ*CAUAC)
(1η Ημέρα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: STORM (KAWOQ*CAUAC) ~ Tone: 13 - Ascension, Kin 039

Tzolkin: 13 Kawoq
Long Count: 12.19.18.3.19

Kawoq is the day of advocates, defenders, judges. Day of the heat of the rod of authority, women's day that warms the heart of your home with motherly love. Is the energy that brings rain to give us good crops. Kawoq is synonymous with versatility, music, paint and imagination. Day of the power of nature and of the elements.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------

The number 13 is the completion of life, of all movement and process. 13 has a special relationship with the development of paranormal abilities, for it is connected with the 13 major joints of the human body where the sacred koyopa energy (the Mayan equivalent of kundalini) accumulates. 13 also relates to refinement and sensitivity, enhanced perception and acute intuition. This ability to access other dimensions of reality applies to all actions performed on a 13 day as well as to those who are born upon a 13.
Cauac (Kawoq) The Universal Community: The sign of the Divine Feminine, signifying wives, female healers, and especially midwives; thunder, lightning, cyclone; spiritual unrest and mental conflicts; spiritual contacts and communication; blood lightning/signs, signals and messages in the blood. This day is sometimes said to signify the celestial home of the gods. Upon this day, we pray that there may always be harmony in our home lives and among our friends. Like the previous day, it is auspicious for all matters regarding health and healing. It has a special connection with women and with feminine energy.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------Tone: 13 - Ascension, Sun Sign: STORM (KAWOQ*CAUAC)
(1st Day of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

--------------------------------------------


(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 13 (Ascension)

  • Bridge
  • Pure Creator Energy
  • Ascension
  • Spark of understanding
  • Source connection
  • Remembering
Going from one step to the next higher step. The energy of Thirteen propels the effort to try something new or to try again. Tone thirteen provides an energetic connection between what has been and what is to come. It is the bridge from the now into the next 'now'. Persons with the energy of Thirteen are always going over the next mountain just to see what is there. Thirteen carries the last success to the newest effort. Thirteen frequency is Divine. It watches and loves and allows. The foundation for each of other twelve; sometimes referred to as cosmic glue. It has a gentle and subtle energetic signature and is worth every effort to invite into your life.

Cauac - West

Symbolism:

The Mayan name for this day was Cauac (cow-AHK), which means storm, thunder, and rain. The glyph appears to contain clouds and symbols that also appear on drawings of the celestial dragons, which bring rains and storms. The Guatemalan name for this day, Ayotl, means turtle. The day-sign is linked with rain as this animal, as well as the frog, are depicted as coming down with the rain.

Personality:

Positively, Cauac is a youthful, restless, friendly, helpful, and compassionate day-sign. Such people are multifaceted and often accomplished in several areas. One of the most obvious characteristics of this friendly day-sign is their youthfulness. Cauac people often choose careers that involve them with children, or they may occasionally just act like children. Those born under this sign are often mentally active and talkative. They are good learners and often become teachers or counselors. A concern for the welfare of others, especially the public, is common in those born under Cauac. They have a strong intuition and can improvise when in a tight spot. Cauac types are more inclined to imitate than to innovate. They respect tradition and the forms created by those who came before them, whether in are, science, or business. Those born under Cauac generally have an interest in the deeper meanings of life. Many are drawn to the study or practice of religion, spirituality or philosophy. They are often found working in the medical or psychological fields. The cleansing and healing process has a special importance for those born under this day-sign. Many born under Cauac become doctors or healers of some sort. Their natural instincts to protect and nurture, combined with excellent intuition, technical aptitude, and a mind capable of grasping details, makes them well-suited for such work.

Challenge:

To develop the ability to teach and to heal.

Solution:

To study under a master. Cauac

1-Manik

Beneath the 1-Manik surface personality is a person who struggles with issues of freedom versus security. Manik people display an urge to take off for parts unknown, but they also demonstrate a desire for the security of home and family. Because the struggle with this conflict leads people to discover unique solutions, they often become innovators or creators of a somewhat unconventional personal lifestyle. Frequently they have unusual interests of an investigative or searching nature.

G-7 (West)

Persons born under this lord are strongly motivated by relationships; they like to partner, and they enjoy working with the public. Many born on this day are excellent consultants, teachers, or healers. They like the finer things of life, or at least have more than a casual appreciation for quality, and they deeply enjoy music or art.

G-7 types want to be in control of their outer world because their inner world is not so controllable. Their level of sexual desire is very strong, and they often feel a need to repress such urges so as not to disturb their social life.

Some bury themselves in work in an attempt to deny these deeper urges. This repressive approach doesn't always work, and impulsive behaviors may result in social disturbances that can would them deeply.

Even thoughts may make a G-7 feel guilty. Sometimes these types will apply a kind of self-inflicted punishment in order to make amends. At their best, they will find ways to creatively explore their deeper urges through art or through various healing modalities. This process may lead them to become a healer of others. The common astrological signatures found in charts of those born on this day are a strong Venus/Libra emphasis and also the sign of Virgo.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=21)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Sturm (KAWOQ*CAUAC) ~ Ton 13 - Aufstieg, Kin 039

CAUAC - KAWOQ - STRUM

Kraft der Reinigung - des Wassers - des Regens und der UnwetterKraft der Reinigung - des Wassers - des Regens und der Unwetterr

Westen,Chantico~Göttin des Herdfeuers und der Vulkane, Reinheit, Initiation, starke Transformation, Gedanken/Körperheilung, Löwee

Tag des Segens des Regens, Geber des ganzen Lebens und der Blitze, ein Geschenk des Stickstoffs zur Mutter Erde, und Ozons zum Vater-Himmel. Außerdem vereinigt mit dem Mond und den Zyklen des Mondes, ist CAUAC der Messer der weiblichen Aspekte in der Schöpfung..

Die Essenz von CAUAC ist das Gefühl der Einheit, Sicherheit und die Wärme von Zuhause zu bekommen, während ein Gewitter von Schwierigkeiten in der Welt draußen wütet..

Fortwährend jung besteht Sturm ,um mit Begeisterung die Freiheit zu erfahren.CAUAC -Menschen haben eine große Kapazität, um sowohl zu lernen als auch zu unterrichten. Ihre unveränderliche Suche nach neuartigen Erfahrungen führt häufig zu schwierigen Prüfungen und Stürmen des Gefühls. Der Blick auf diese Schwierigkeiten die tatsächlich Lehrenn
sind, wird ihr Leben nicht zerstören, sondern auf das höchste Maß an Liebe und Lebenserfahrung bereichern..

EIN GUTER TAG FÜR::
Zählen Sie Ihre Lehren als Segen und Ihre Feinde als Engel auf..

Für die Gemeinschaft, für die Familie und die Heimat - für das Sozialbewusstseinn

~Um Reichtum, Überfluss auf allen Ebenen anzuziehen und eine gute Ernte zu erzielenn

~Für Haus & Heim und um Probleme in Familienangelegenheiten zu regeln, um Frieden zu bittenn

~Die Entwicklung gemäß dem kosmischen Plan, welche Wachstum, Ergiebigkeit, Energie und Überfluss bringt..

Beschreibung der Glyphe: Beschreibt die Vereinigung der verschiedenen runden Figuren, ähneln Blasen.

Kawoq wörtlich: Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung

Symbol der Fähigkeit zum Vorstand und der Entscheidungen.

Tag der Gemeinschaft. Die Kraft der Vereinigung, das sich ausdehnende Gewissen.

Es ist der NAWAL der Hebammen, der Tag der Großmütter.

Spezieller Tag für die heilige Zeremonie der Heilung.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen B’ATZ (CHUEN) und ihre Zukunft ist KEJ (MANIK)

Tagesenergie: um für eine gute Gemeinschaft zu bitten, für die Familie, dass sich die Probleme regeln, für Überfluss in den Geschäften, um gutes Wetter für die Pflanzungen zu bitten. Tag um tiefgehende geschäftsführende Entscheidungen zu treffen, mit dem Blick auf die strukturellen Auswirkungen.

Nawal: Schildkröte

Regiert folgende Körperteile: Herz, Nerven, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Wald, besonders Kiefern und Zypressen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Wahrnehmung (6. Sinn)

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Geselligkeit

Charaktereigenschaften und Berufung: Intelligent, Selbstsicher, Edelmütig, Einbildungskräfte, BeobachterInnen, Vernünftig, Klug und Verständnissvoll, sie sind immer bereit anderen einen Gefallen zu tun, FührerInnen der Gemeinschaften, leiden nie Hunger. WahrsagerInnen und RednerInnen. Sie sind verantwortungsvoll mit der Familie, bekommen gute Signale in den Träumen und vom Körper, erweitern ihr Wissen und tolerieren die Ungerechtigkeit nicht. Sie sind intuitive Personen. ÖkologInnen, StrategInnen, PolitikerInnen, MathematikerInnen, GynäglogInnen, erstellen Prognosen, RednerInnen, SchriftstellerInnen, GeburtshelferInnen, KünstlerInnen, ErfinderInnen.

Wie FührerInnen haben sie die Fähigkeit Lösungen für Konflikte zu finden.Dreizehn - OXLAJUJ ' / Aufstiegsenergie - Wandlung zur Schönheitt

Von einer Stufe geht es auf die nächst höhere Stufe. Die Energie der Dreizehn treibt die Bemühungen an, etwas auszuprobieren oder es noch einmal zu versuchen. Menschen mit der Dreizehner Energie steigen immer über den nächsten Berg, nur um zu sehen, was dahinter ist. Die Dreizehn nimmt ihren letzten Erfolg als Anschub in die nächste Anstrengung mit hinein. Der Klang der Wahrhaftigkeit – ist letztendlich die Umwandlung und Vorbereitung zur vereinfachten Schönheit. Die 13 ist die Zahl dess
königlichen Strahles. Die Qualität des Nahuales, die mit dem Klang derr
13 verbunden ist zeigt an wie man den Akt der Wandlung hin zumm
göttlichen ICH BIN vollziehen kann.Es ist auch der Strahl der Schönheitt
und Ethik und so wandelt und bereitet er alles auf allen Ebenen vor, umm
das zu Wandeln was nicht dem Ideal entsprichtt


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#CAUAC_-_KAWOQ_-_STRUM)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Sturm (KAWOQ)


Sturm (KAWOQ)

Ton 13 - Aufstieg


13 - Aufstieg
~*~
Bitte um Heilung und Harmonisierung der menschl. Gemeinschaft - wird auf eine neue Stufe des Bewusstseins gehoben.
Trecena/Welle: KIEJ
1ste Tag des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 13 - Aufstieg, Nahual: STURM (KAWOQ*CAUAC)
(1ste Tag des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------

KAWOQ:
Krafttiere:Die Schildkröte, Symbol des Schutzes der Gemeinschaft
Bedeutung:Unser Blut als Lebensessenz, als Verbindung von Wasser und Feuer, von der Emotion und dem heiligen Willen Gottes. Das Bewusstsein der Einzigartigkeit und zugleich der Gemeinschaft, das Wissen dass wir Teil einer Gruppe und Teil der Natur sind.
Farbe:Grün Blau
Günstiger Tag für ... :Bitte um Harmonie und Frieden. Segnung der Familie, Gemeinschaft, politische Bewegungen ... Verbesserung der Effizienz im Teamwork bei Projekten, in der Familie, etc.
Tagessatz:Ich transformiere meine negativen Gedanken und Emotionen gegen Personen und Gruppen, indem ich mich auf positive Aspekte konzentriere.
Ritual:Eine rote Kerze in einer Wasserschale entzünden

Oxlahun:
Bedeutung:Die Dreizehn, Quelle der Energie und zugleich das Ziel zu dem sie zurückfliesst, verbindet in sich alle vorhergehenden Zahlen und alle Weisheit des Universums

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!