Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Σημείο ημέρας: Kan / Σπόρος / Cuetzpallin / Σαύρα (Νότος) ~ Τονος: 3 (Δράση), Κιν 224

***********************************************
Ιστοσελίδες: www.shiftoftheages.com ~
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~ http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~
***********************************************

Day Sign: Kan / Seed / Cuetzpallin / Lizard (South) ~ Tone: 3 (Action), Kin 224Tzolkin: 3 K'at
Long Count: 12.19.18.0.4

K'at symbolizes the energy, force and heat that has existed in our hearts since our first ancestors and also that which was created from the first words, the invocations that caused the world to form with beauty. It is a day to honor our ancestors. K'at also symbolizes the problems that we cause ourselves which bring us to our destination, the process of learning and evolving.

The day of the founding of generic principle and wisdom. K'at is a day for solving problems, the making of companions, forming of groups and societies, calling for unity in the community.***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
***********************************************

Sonnenzeichen Samen (KAT) ~ Ton 3 - Action, Kin 224

Ton 3 - Action

Sonnenzeichen Samen (KAT)


3 - Action

Samen (KAT)

Befreiung von emotionalen und mentalen Bindungen - in der Bewegung und Kommunikation.

Trecena/Welle: IQ
7th Day of Galactic cycle


KAT ( K'AN )

KAN - K'AT - EIDECHSE

Hüter der Gemeinschaft, Brückenbauer und "Menschenfischer"

Süden - Huehuecoyotl ~ Gott des betagten Kojoten- als auch Gott der Musik und des Tanzes.Samen, reifer Mais, Netz, Wachstum, Sexualität, Fruchtbarkeit.
KAN als Symbol für Wachstum, lebensspendende Macht des Regens, Sexuelle Aktivität und die Magie des Keimens sind die Eigenschaften dieses Zeichens. Von Natur aus Netz-Arbeiter;
KAN - Menschen mühen sich, sich und andere von der Schuld oder den bedrückenden Mustern der Vergangenheit zu befreien um in die Freiheit zu gehen! Wie mit einem Wurf-Netz, sammeln Menschen dieses Zeichens den Überfluss ein. Sie sind Verteidiger für die Öffentlichkeit, die für eine vereinigende Gemeinschaft arbeiten, indem sie verborgene Fallen und heimliche Einflüsse von anderen entdecken. Um wahren Überfluss zu erzeugen, muss KAN lernen, alle Geschenke und Lehren des Lebens zu schätzen und tiefe Untersuchungen in seinem Selbst zu führen. Ohne Dankbarkeit und den Mut, sich gegenüberzustehen wird der Kan-Mensch sich in immer weniger fruchtbarer Umgebung wieder finden.

EIN GUTER TAG FÜR: Pflanzen (säen) und stellen Sie neue Kontakte und Verbindungen mit anderen her.

~ das Wachstum, Samen werden gesät damit auch die Kinder sich weiter entwickeln können und für das Wohl und dem Wachstum der Gemeinschaft - um Überfluss für alle zu bitten

~ um Knoten / Fesseln zu lösen die unsere schweren Lasten halten, Verwicklungen beseitigen, Probleme zu beenden - in die Freiheit zu gehen

~ um die Fruchtbarkeit der Frauen zu bitten und um emotionale Liebesprobleme zu regeln

Beschreibung der Glyphe: Es zeigt sich ein Netz und im anderen Extrem zwei Feuerstöße.

K‘at wörtlich: Netz oder Feuer

Symbol der Existenz und Initiative

Bedeutet Netz um Fische zu fangen und um Maiskolben zu speichern. Es ist die Erinnerung, es sind Verwirrungen, Probleme die uns provozieren.

Es ist die Essenz des Feuers.

Bedeutet der tanzende Gott.

Tag zur Stärkung der Frau.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AJMAQ (CIB) und ihre Zukunft ist E‘ (EB)

Tagesenergie: Günstig um zu bitten nicht in Fantasien zu verfallen, um Verwirrungen aufzulösen, um Überfluss zu bitten und um weibliche Fruchtbarkeit, um schlechte Energien zu entfernen, um den Knoten zu lösen der uns an schlechte Angewohnheiten/Laster bindet, um emotionale und Probleme der Liebe zu klären. Es ist das Kommunikationsnetz. Tag um Reserven zu bilden, suche Personen oder Organisationen mit verwandten Ideen, lasse den Gedanken freien Lauf und bereite dich auf neue Handlungen vor. Es ist ein Tag um Probleme zu entwirren.

Nawal: Spinne und Eidechse

Regiert folgende Körperteile: Rippen Nieren, Augen, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Meer, Dschungel

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: geistige/r SucherInnen, Ermitteln, Nachforschen

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Leiden, Träume

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie übertreffen sich selbst an Intelligenz und handeln kristallklar. Sie sind gut sortiert und studiert. Können arbeiten wie Schamanen. MedizienerInnen, VerwalterInnen, BäuerInnen, GynägologInnen, PlanerInnen. Wie FührerInnen zelebrieren sie Zeremonien für die Persöhnliche Reinheit und sichern die persönliche und soziale Wohltätigkeit.


Drei - OXIB' / Bewegung

Bewegung und Kommunikation. In allen Bereichen des Selbstausdruckes ist die Dreierenergie sehr gewandt. Kommunikation besteht darin, wie man eine Übereinkunft zwischen zwei beliebigen Punkten A und B erzielen kann. Menschen der Zahl Drei sind bis in ihr Innerstes rhythmisch veranlagt, denn sie vibrieren von Grund auf. Sie sind häufig ruhelos, weil Bewegung ihre Natur ist. Der Klang der Bewegung – alles geht in Bewegung Innen wie Außen. Dieser Klang erfüllt sich selbst wenn er sich bewegt. Alles was statisch ist
und sich nicht bewegt wird durch diesen Strahl der 3 in Bewegung
gebracht.KAT:
Krafttiere:Die Spinne, Symbol der Energie der materiellen und spirituellen Netze
Bedeutung:Das Netz symbolisiert die Kraft der kollektiven Information (Internet), der energetischen Verbindungen zwischen Menschen, der Verbindung zu unseren Verstorbenen, der Verbindung zwischen Mensch und Kosmos (Horoskop). Unsere Gabe, auf individueller und auf kollektiver Ebene zu handeln.
Farbe:Braun Gelb Beige
Günstiger Tag für ... :Verbindungen schaffen zwischen Menschen, Gruppen, Weisheitsquellen ... Segnung von Teamwork (Firmen) und dem gemeinsamen Wachstum. Kappen von Bindungen, die behindern, manipulieren und uns die eigenen Kapazitäten, Kreativität und Wahrheit vergessen lassen. Heilung von Abhängigkeiten und Sucht.
Tagessatz:Ich befreie mich von den Abhängigkeiten, welche mich einschränken, und bewege mich vollkommen frei im Energiefeld meiner Umgebung.
Ritual:Eine Rose in die Mitte des Wohnzimmers stellen

Ox:
Bedeutung:Die Drei, Produkt der Verbindung zwischen eins und zwei, Schöpfung des Göttlichen und Neuen, der Rhythmus von Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt

***********************************************
Webseiten: www.shiftoftheages.com ~
http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!