Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

2010 Οκτώβριος, Το ΤΖΟΛ-ΚΙΝ Ημερολόγιο των Μάγιας στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, Κινς 128 - 158
***********************************************
Η 128η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών) ~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~ *********************************************** Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα: http://xzone.com.au/maya/login.php Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ***********************************************

2010 Oktomber, The Tzol-Kin Mayan Calendar related to the Gregorian Calendar, Kins 128 - 158
***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

2010 Oktober, Der TZOLKIN MAYANKALENDAR auf den Gregorianischekalendar, Kins 128 - 158
***********************************************
Aus dem webseiten: http://xzone.com.au/maya/login.php ~
www.indalosia.de
Andere webseiten: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Σημείο ημέρας: Lamat / Αστέρι / Tochtil / Λαγός (Νότος) ~ Τόνος: 11 (Αποφασιστικότητα), Κιν 128

***********************************************
Η 128η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Lamat / Star / Tochtil / Rabbit (South) ~ Tone: 11 (Resolution), Kin 128

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!