Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Τόνος: 5 (Ενδυνάμωση) ~ Σημείο ημέρας: Ben / Καλάμι / Acatl / Καλάμι (Ανατολή), Κιν 213

***********************************************
Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~ http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~
***********************************************

Tone: 5 (Empowerment) ~ Day Sign: Ben / Reed / Acatl / Reed (East), Kin 213

***********************************************
Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.shiftoftheages.com ~ www.mayancalendar2012.org ~
www.createspace.com/3373251 ~
***********************************************

Sonnenzeichen Schilfrohr (AAJ) ~ Ton 5 - Empowerment, Kin 213

Ton 5 - Empowerment

Sonnenzeichen Schilfrohr (AAJ)


5 - Empowerment

Schilfrohr (AAJ)

Entwickelnde Spiritualität der menschlichen Gemeinschaft - dringt heute zum Kern der Dinge durch.

Trecena/Welle: TOOJ
7th Day of Galactic cycle

AAJ:
Krafttiere:Die Tiere mit Gemeinschaftssinn, Delfine, Wale, Ameisen, Bienen …
Bedeutung:Der Baum de Lebens. Die Verbindung des einzelnen Individuums mit der Gemeinschaft, mit der Familie und den Vorfahren. Die individuelle Seele eines jeden Menschen und ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Seelengemeinschaft.
Farbe:Braun Weiss
Günstiger Tag für ... :Uns mit unseren Wurzeln zu verbinden, um an uns selbst zu arbeiten und unsere Beziehungen zu heilen - sowohl mit den Verstorbenen als auch den Lebenden (Eltern, Geschwistern, Kindern, Partnern, Freunden) und den unsichtbaren Helfern.
Tagessatz:Ich suche die Einheit, Harmonie und den Frieden mit meiner Familie und meinen verstorbenen Angehörigen, sowie mit meinen unsichtbaren Helfern.
Ritual:Kreise aus Zucker miteinander und übereinander verbinden

Ho:
Bedeutung:Die Fünf, wie die fünf Finger der Hand, welche dem Menschen die nötigen Werkzeuge geben um zu existieren und die Schönheit zu schätzen. Zentrum des Universums


AAJ ( BEN )

BEN -AAJ - MAIS

Lebensveränderung, welche durch bewusstes Erkennen herbeigeführt wird. Hüter der Aussaat - der Familie & Heim
Osten, Tezcatlipoca ~ Gott der Dunkelheit, Schilf,Weltenbaum, Lebensziel, Krafttier, Spirituelle Führung.

Ben-Menschen sind die geistige Essenz, Beschützer und führendes Licht für Familie und Haus. Sie sind kompetente Sprecher, die sich den Ursachen annehmen werden. Sie sind zäh und analytisch. BEN ist bestrebt, Frieden, Harmonie und Ordnung in all ihre Beziehungen zu bringen.
Ben - Menschen sind gesegnet mit großer Sachkenntnis in Verhandlungen und der Betreuung, die sehr häufig auf die Probe gestellt werden.
BEN braucht viel Anerkennung .Heilung mit seinem Krafttier ist besonders an 8- BEN-Mais zu erfahren.

Wegen der häufig unbiegsamen Ansichten (in Ehe u. Geschäftsleben) und sehr hohen Erwartungen, verlieren sie
an Sympathie.
Mais/Schilf lehrt daher:
Sei mehr wie ein Gartenschlauch als wie eine Eisenstange.

EIN GUTER TAG FÜR:

Heilung im Inneren wie im Äußeren, geistige wie auch materielle Ebene.

~ Um Schutz für das Haus, die Bewohner, die Tiere und für Betriebe zu bitten

~Um gutes Timing zu bitten für eine "gute Ernte".

Beschreibung der Glyphe: ein Schilfrohr in waagerechter Position. Innenansicht des Schilfrohres der weißen Schicht für den waagemutigen Wurf mit dem Blasrohr.

Aaj wörtlich: Pflanzung und Erneuerung

Symbol für die Familie und die sozialen Beziehungen. Im politischen Sinn bezogen auf die Macht und auf ihre verantwortliche Ausübung.

Bedeutet Schilfrohr oder Zuckerrohrfeld.

Es ist der NAWAL von dem Haus und den Kindern.

Lehrer des Wissens.

Es ist die Wirbelsäule und das innere Feuer.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen KAN (CHICCHAN) und ihre Zukunft ist IMOX (IMIX)

Tagesenergie: um das Haus, die Tiere und die Pflanzen zu schützen. Tag für das Zuhause und der Gesundheit von den Kindern. Es ist das Wesen, der Überfluss, die Einheit. Tag für pflegen und fördern der menschlichen Beziehungen, fördert das Einlösen und erfüllen von den Verantwortlichkeiten.

Nawal: Armadillo

Regiert folgende Körperteile: Wirbelsäule, Herz, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand und Wald der heißen Erde

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Liebe, empfindsame Zärtlichkeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Liebe, Zärtlichkeit, Sensibilität, Sanftmut

Charaktereigenschaften und Berufung: Große spirituelle Macht, fröhlich und der standhaften Entscheidungen, Bauern, respektieren Pflanzen und anderes Sein, großzügig mit der Familie und der Gemeinschaft, sie brauchen es starke Erfahrungen zu machen, nehmen Gefühle der anderen auf, in der Kindheit sind sie sehr krank, als Erwachsene gesund und stark, erfüllen öffentliche Aufträge und erreichen eine hohe Stellung in ihrem Beruf, verlässlich und ehrlich. KünstlerInnen, Richtungsweisende, PädagogInnen, Hellseherisch und siegreich gegenüber dem Schlechten, sie überwinden immer Probleme im Leben. Ihre spirituelle Berufung ist überwinden von dem Schlechten und deshalb erleiden sie viel. ErhalterInnen der Harmonie in der Familie und sichern Nahrung für die Mitglieder der Gemeinschaft.

Fünf - JOB' / Ermächtigung - Mehrung

Im Zentrum des Würfels finden wir die Fünf. Fünf ist eine intelligente, organisierende Kraft, die für Kommunikation und Materielles,
sowie für Kenntnisse und deren Anwendung verantwortlich ist. Fünfer sind von Hause aus Netzarbeiter, die sammeln, was erforderlich ist. Diese Menschen können direkt zum Kern jeder Situation vordringen, was sie zu ausgezeichneten Forschern macht und somit zur Mehrung und Vervielfachung beitragen. Alles was mit dem Strahl der 5 in Berührung kommt hat das Bedürfnis sich zu mehren. Dies ist auch in der Verbindung mit Macht und Kraft zu sehen, weil gerade Macht & Kraft sich auch mehren. Alles verstärkt sich mit einer sehr hohen Kraft zur Hochpotenzierung.


***********************************************
Webseiten:
http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!