Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Σημείο ημέρας: Muluc / Προσφορά / Atl / Νερό (Ανατολή) ~ Τόνος: 8 (Δικαιοσύνη), Κιν 229

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~
***********************************************

Tone: 8 (Justice) ~ Day Sign: Muluc / Offering / Atl / Water (east), Kin 229
Main Maya glyphs

Tzolk’in

8 Muluk
8 Muluk

Ja’ab’

2 Muwan
2 Muwan

Night Lord

G9
G9


***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
***********************************************

Sonnenzeichen Opfer (TOOJ) ~ Ton 8 - Justice, Kin 229

Ton 8 - Justice

Sonnenzeichen Opfer (TOOJ)


8 - Justice

Opfer (TOOJ)

Ausgleichen und Vergeben - wird heute in Harmonie gebracht.

Trecena/Welle: IQ
7th Day of Galactic cycle

TOOJ:
Krafttiere:Haustiere, als Symbole des Zusammenlebens zwischen Tier und Mensch
Bedeutung:Der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, das sich ununterbrochen drehende Rad von Aktion und Reaktion (Karma). Kraft der Dankbarkeit und des Opfers sowie der Hingabe. Die menschliche Art des Gebens und Nehmens durch Rituale, Meditationen, Zeremonien und Gebete.
Farbe:Rot Weiss
Günstiger Tag für ... :Den Kreis des Nehmens und Gebens schliessen. Rituale und Zeremonien der Dankbarkeit für die geistigen und materiellen Dinge, die uns zugeführt werden. Beschenken von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Opfer und Spenden
Tagessatz:Ich konzentriere meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, mit welcher ich beschenkt werde. Ich öffne mein Herz für den Reichtum, der in Zukunft auf mich zukommt.
Ritual:Eine Gabe oder Spende weitergeben

Uaxac:
Bedeutung:Die Acht, Träger aller notwendigen Informationen und Gefäss der kosmischen Energie und Weisheit


TOJ ( MULUC )

MULUC - TOOJ - WASSER

Kraft des Wassers - Kraft der Jade, des Lebens aus dem Herzen

Osten, Xoc ~ Gott des großen Fisches
Mond, Jade, Opferwasser, Regenwolken, Emotionen, Wasserbehälter, sich erinnern, Hai.

Für Zeremonien gebrauchen die Mayas das Wasser als ein Opfer für Segnungen und
Reinigungen. Diese Zeremonien werden gemacht, um gemeinsame Kraft,
Anpassungsfähigkeit und Harmonie zu erreichen. In der aufrichtigen Anerkennung geben
MULUC-Menschen freudig mehr, als sie um sich selbst bitten. Muluc-Menschen sind
dynamische Verkünder mit der großen Intelligenz, die sie zu ausgezeichnete Arbeitgeber
macht.

Wie ein Behälter geschütteltes Wasser gewinnen Muluc-Menschen schnell ihr Gleichgewicht
wieder. Auch wie eine Wassermasse kann es tiefe Unterströmungen von Gefühlen und
verborgene Gefahren geben. Andere nehmen diese verborgen Gefühle wahr, was aber dazu
führen kann, dass sie den Muluc-Menschen wenig Vertrauen entgegenbringen oder sie sogar
schnell beschuldigen und verurteilen.

EIN GUTER TAG FÜR: Sei Dankbar und würdige in Anerkennung die gesamte Schöpfung.

~ hier gilt im Besonderen das Gesetz: Ursache erschafft Wirkung - Tag der Balance,
Gerechtigkeit und Liebe

~ um alle Schuld zu begleichen, für all das zu bezahlen, was im Guten oder Schlechten
empfangen wurde

~ auch im voraus schon zu bezahlen/ begleichen für das was wir noch nicht erhalten haben

~ Verzeihen und um Verzeihung bitten

~ Um Änderungen im Schicksal zu bitten, um Probleme und Krankheiten zu beseitigen

Beschreibung der Glyphe: Der Kreis der sich in der Mitte befindet repräsentiert den Zeremonienplatz mit der Feuerstelle für die Mayazeremonien, mit jungfräulichem und gereinigtem Geist für die Opfergabe an AJPU.

Toj wörtlich: Regen

Symbol der Information und Dankbarkeit, wie der Regen für die Natur.

Bedeutet Tojil, Gottheit der Sonne, Opfergabe, Zahlung, Strafe.

Es ist das geistige Feuer AJPU’s.

Der Regentropfen ist der Anfang mit der Kommunikation des höheren Lebens. Nivellierung mit der Justiz, dem Leben, der Hoffnung.

Tag des Xukulem, die Mayazeremonie um sich in Frieden mit AHAU zu befinden.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen IMOX (IMIX) und ihre Zukunft ist NO’J (CABAN)

Tagesenergie: Um für unser Leben zu bezahlen, für alle Wohltätigkeiten, damit sich uns nicht noch mehr Hindernisse in den Weg stellen. Um zu bezahlen oder zu bitten um uns von negativen Dingen oder Energien zu befreien. Tag um Informationen auszutauschen und die Kommunikation zusammen mit der ganzen Familie, in der Freundschaft und auf der Arbeit, zu fördern. Es ist auch ein Tag der Dankbarkeit und Reflektion über die Dinge die uns das Leben und die Erde gibt und über das Menschsein.

Nawal: Feuer, Erde, Pilze

Regiert folgende Körperteile: Ohr und Gehör, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand, große Steine, Felsen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Fähigkeit der Aufklärung und Dankbarkeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Zufriedenheit, Unbesorgtheit

Charaktereigenschaften und Berufung: Besitzen große Fähigkeiten, gute Landwirte, fruchtbare Energie. Haben einen formbaren Charakter. Sie sind stark und respektvoll. Besitzen gute Materialien. Sie wissen jede Situation zu verändern und das hilft ihnen in vielen Situationen des Lebens. Erreichen die Energie der Vater Sonne. MathematikerInnen, geistige FührerInnen mit der Besonderheit den Menschen bei der Lösung von schwierigen Problemen zu helfen, im Laufe der IKA Präsentation der Opfergabe, ForscherInnen, SozialwissenschaftlerInnen.


Acht - WAJXAQIB / Gerechtigkeit - Manifestation

Acht ist ein Hauptfeiertagston der Quiche Maya.
Die Absicht der Achter ist, in Harmonie und Gleichgewicht zu leben. Sie wiegen sorgfältig alle Beweise ab, um die Gerechtigkeit in der Balance zu halten. Acht ist die Macht der Ordnung, wie sie in dem Spruch Wie oben so unten! zum Ausdruck kommt. Von der Einfachheit bis zur Unendlichkeit ordnet die Acht alle Ebenen der Schöpfung im Klang der Manifestation. Der Klang hat das Bestreben alles in die materielle Wirklichkeit zu bringen. Dieser Strahl bringt alle Vorraussetzungen mit und ist somit das Werkzeug der Manifestation – so werden auch die Eigenschaften des mit dem Strahl verbundenen Nahuales in der
Reinheit oder auch Schattenaspekt davon sehr leicht manifestiert.


***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~
http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!