Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Πίθηκος (B'AATZ*CHUEN) ~ Τόνος : 4 - Σταθερότητα, Κιν 251

Τόνος : 4 - Σταθερότητα, Ηλιακό Σημείο: Πίθηκος (B'AATZ*CHUEN)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: MONKEY (B'AATZ*CHUEN) ~ Tone: 4 - Stability, Kin 251

Tzolkin: 4 B'atz'
Long Count: 12.19.18.1.11

Batz is the symbol of continuity with the past. It is a day of the perpetuation of the ceremonies and customs of our ancestors. This day is special for offerings, strength of the weavers, first nahual [king, lord] of the origin of the world. Batz symbolizes the older brother. Batz is time, spirituality, the creator of life and wisdom, the principle of intelligence.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------Tone: 4 - Stability, Sun Sign: MONKEY (B'AATZ*CHUEN)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

4 Chuwen
4 Chuwen

Ja’ab’

Pax
4 Pax

Night Lord

G4
G4

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

------------------------------------------------------

Personality traits for those born on

Tone: 4 (Stability)

 • Healing
 • Understanding
 • Time for reflection
 • Stability
 • Comfort
 • Form
 • Healing energy is found in Tone four.
 • Calm energy.
 • Reflective energy
 • Balancing
 • Listen quietly before deciding what to do
 • Consider
 • Regroup
 • Allow
The most stable of all forms is the cube. Four is the establishment of volume by definition. The four directions give orientation to any form as the height, length, depth and breadth give shape to any form. The energy of four, sets the parameters, which establish the freedoms and barriers needed to create a game, a work or relationship. The frequency of Four is capable of slowing things down enough to see the deeper meaning behind the issue

Chuen - West

Symbolism:

The Mayan name for this day-sign, Chuen (chew-EN) translates as artisan or craftsman. Among the Quiche Maya, the name for this day is Batz, which is the term for monkey. The glyph for the sign are very stylized, though some appear to show the head of a monkey. Like the Aztecs, the Maya linked this sign with the arts and the crafts.

Personality:

Chuen types are frequently attention getting, artistic, clever, and demonstrative. They are often found working, or at least interested, in the performing or communicative arts. They seek attention from others and are quick learners, interested in everything around them. Actors, artists, musicians, designers, and writers make up an unusually large percentage of people born on this day. They also make good teachers and salespersons. It is the cultivation and development of the personality that is the core issue for Chuen. Although they are socially active, they often struggle in close intimate relationships, needing the contact but wishing for more variety. They enjoy "playing the field", which is just another way of getting attention. This distance in relationships may be appealing to others, and it adds to the mystery of their character. Their sexual drives are strong and motivate them toward relationships, but commitment is their greatest challenge. Chuen is communicative and curious, like a monkey, and people born under this sign learn at a fast pace. Mentally they can handle details, but they excel at generalities. Leadership positions come naturally. By nature, they are not followers and therefore the choice is either independence or leadership. This need to be the center of attention may be a response to a deep social insecurity.

Challenge:

To stay with one thing long enough to become good at it; to actualize their creative potentials in ways that are not debilitating to themselves and that wont result in distancing them from close companions.

Solution:

To apply creativity; to be artistic and to explore the secrets of nature. Chuen

1-Lamat

Beneath the 1-Lamat surface personality is a competitor and fighter. This aspect of character may not always be apparent to others until they get to know the Lamat person well. Lamats secretly love a confrontation and will take risks in life in order to create conflict. These people prefer a life of competitive challenges rather than one of routine, and they should try to meet those needs in non-destructive ways, such as through running a business.

G-4 (North)

Some people born under the influence of this Lord are teachers, some are healers, and some are over protective parents. Most seem to have a nervous disposition and a need to talk.

They are intense guardians of one thing or another; other people, children, pets. Youth of often a fixation for them; they are drawn to children and perhaps even work with them in some capacity.

Their nurturing instincts are quite strong, and they need to find healthy outlets to express this urge. Their darker side lies in understanding that their nurturing influence can become a detriment in many ways. The communication skills of G-4 types make them excellent teachers. They can be very creative with their thinking, a quality that lends itself to art and writing. On the darker side, they think or talk incessantly and often struggle with ways to turn off their minds. By working as a teacher or communicator, they may be able to turn this tendency into positive activity.

G-4 types have a tendency to scatter their energies and this inclination may lead to being a "jack of all trades but master of none." Mercury is usually strong in the charts of those who are born under this lord, as is an emphasized twelfth house.

(http://xzone.com.au/maya/calendar.php)


***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Affe (B´AATZ) ~ Ton 4 - Stabilität, Kin 251

B'AATZ:
Krafttiere:Der Affe, Weisheitsträger des Tierreiches
Bedeutung:Die Verbindung zwischen Frau und Mann. Die Verbindung zwischen der geistigen Welt und der materiellen Welt. Die Nabelschnur zur spirituellen Welt. Die Schnur der Zeit. Die Entwicklung unseres Bewusstseins in Form einer Spirale. Der Audruck des heiligen Kerns im Menschsein.
Farbe:Rot Orange
Günstiger Tag für ... :Bitte um den göttlichen Beistand in unserem kreativen Prozess als Künstler, Eltern, Angestellte … Die Segnung der Gemeinschaft, der Ehe, der Beziehung zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Partnern. Relativiesierung der Zeit - Tag, an dem man Prozesse verlangsamen oder beschleunigen kann (Projekte ...)
Tagessatz:Ich bringe meinen heiligen Kern in meinen Handlungen zum Ausdruck
Ritual:Eine Spirale aus Kerzen entzünden

Can:
Bedeutung:Die Vier, Basis des Baus einer Pyramiede, unabdinglich für die absolute Stabilität, und zugleich die Definition der Grenzen der Strukturen

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)
------------------------------------------------------

Sonnenzeichen Affe (B´AATZ)


Affe (B´AATZ)

Ton 4 - Stabilität


4 - Stabilität
~*~
Verbindung menschlicher und geistiger Ebenen - bringt heute Stabilität um Hindernisse zu überwinden.
Trecena/Welle: Q´ANIL
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

------------------------------------------------------Ton: 4 - Stabilität, Nahual: Affe (B'AATZ*CHUEN)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

------------------------------------------------------


B’AATZ‘ ( CHUEN )

CHUEN - B'AATZ - AFFE

Die Kraft die alles miteinander verbindet und die Zeit der sich entwickelnden Spiritualität. Die
Weber der Zeit und Hüter des Hl.Kalenders und der Kultur

Westen, Xochipilli ~
Gott der Blumen und Unterhaltung, Mars,
Meister aller Künste, Handwerk, Hüter der Weisheit, Musik, Unschuld, Trickreich, Illusion.

Chuen, ist dem Maya als der Weber der Zeit bekannt. Chuen nimmt Ideen als Fäden oder
Ranken auf und webt sie in den Stoff unserer Wirklichkeit. Neue Muster oder Erfindungen
werden auch in unserem Leben von Chuen gewebt. Reizend, intelligent, großzügig und ein
Hansdampf in allen Gassen, die unschuldige Neugier Chuen's führt zu künstlerischem
Ausdruck und konstruktiven Lösungen. Sie lieben es ihre Witze zu reißen und betteln so um
viel Aufmerksamkeit. Dabei können sie manchmal so übertreiben, dass sie nur um im
Scheinwerferlicht zu stehen, ziemlich närrisch wirken.
CHUEN hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und finden es schwierig, bei irgendetwas
lange genug zu bleiben, um es zu beenden.

EIN GUTER TAG FÜR: Gemeinsam in einer Zeremonie, beginnen sie mit Neuem jeglicher
Art.

~Heiratsantrag -
Beginn von Geschäftsverbindungen

~Pläne / Projekte einzuleiten, Anträge aller Art einzuholen und abzuschließen

~Vorhersagen - die Zeit wird gesponnen

~um Schutz zu bitten allgemein & für Künstler / Musiker

~um Behandlungen einzuleiten und um Familienprobleme aller Art zu lösen

~um einen Job und allerlei zu bitten

~B'aatz 8: Tag des hl.Kalenders
~B'aatz 9: Tag der Frau, der Natur & des menschlichen Lebens

Beschreibung der Glyphe: Ein sitzender Affe

B’aatz‘ wörtlich: Faden oder Affe

Symbol der Entwicklung und Entfaltung

Ein Faden der durch die Zeit führt und die menschliche Geschichte mit der Gegenwart verbindet.

Es ist der Nawal aller Künste.

Große PlanerInnen, Innere Visionen und Zukunftsvisionen, ÄrztInnen, Charakterstark, wollen in Harmonie leben.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen AQ’AB’AL (AKBAL) und ihre Zukunft ist KAWOQ (CAUAC)

Tagesenergie: um für Paare, binden oder lösen von jeder Angelegenheit, zu bitten. Tag zum Überdenken der Geschehnisse, suche die Wurzeln und akzeptiere unsere Vergangenheit, zum Überdenken wohin uns der Faden des Lebens führt und wie sich die Fortdauer bewahren läst.

Nawal: Affe

Regiert folgende Körperteile: Venen, Arterien, Kapilargefäße, Takt, Gehör, Sehen, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Wald, Seen, Sternenklare Nacht

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern:
LebensKunst, Kreativität und Arbeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Inspiration, Erhabenheit, Transzendenz

Charaktereigenschaften und Berufung: Geschicklichkeit für alle Künste, beruhigend, Fähigkeiten der Problemlösung, können gut zuhören, gute Urteilskraft, gut strukturiert, starke spirituelle Kräfte, ihnen strömen die Ideen nur so zu, großzügig, aktiv und dynamisch, schützen ihre Mitmenschen und Gemeinschaften, Charakter ist stark und hart, ihre Handlungen sind gut organisiert, tiefe Liebe für die Familie. Sind KünstlerInnen, Tanzen gerne, SchamanInnen für problematisches. Hervorraget um Zeremonien zu zelebrieren, gute MedizinerInnen, PhysiotherapeutInnen, ChiropraktikerInnen, ÖkologInnen, GynägologInnen, GeburtshelferInnen, RechtsanwältInnen, Kaufleute, Geschäftsführung.Vier - KAJIB' / Stabilität - Ordnung

Die stabilsten von allen Formen ist der Würfel. Vier ist die Erschaffung von Volumen durch Definition. Die vier Richtungen geben jeglicher Form Orientierung, so wie Höhe, Länge, Tiefe und Breite jeder Form Gestalt verleihen. Die Energie Vier gibt die Richtlinien vor, nach denen die Freiheiten und Grenzen geschaffen werden, welche im Spiel, bei der Arbeit oder in Beziehungen benötigt werden, im Klang der Ordnung. Hier liegt das Bestreben alles in die Ordnung zu bringen, all das was in Unordnung ist wird
berührt und in die Ordnung gebracht.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#B’AATZ‘_(_CHUEN_))

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!