Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Caban / Γη / Ollin / Σεισμός (Ανατολή) ~ Τόνος: 1 ( Ενότητα), Κιν 157

***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

13η Δεκατριάδα Caban*Noj/Γη, Κινς 007 - 019
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Caban / Earth / Ollin / Earthquake (East) ~ Tone: 1 (Unity), Kin 157

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

13th Trecena Caban*Noj/Earth, Kins 007 - 019
***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

13te Trecena Caban*Noj/Weihrauch*Erde, Kins 007 - 019


CABAN*Noj ~ WEIHRAUCH*Erde ~ Welle (Trecena )

"Diese Zeit galt als ernsthaft und günstig nur für Menschen, die Buße getan hatten.

Diese Periode ist ebenfalls eine Zeit politischer Instabilität. Es ist eine Zeit in welcher Veränderungen und Reformen vorgenommen werden, eine Zeit in der Grenzen verschoben und geändert werden."***********************************************
Aus dem webseiten: http://xzone.com.au/maya/login.php ~ www.indalosia.de
Andere webseiten: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!