Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Σημείο ημέρας: Ahau / Φως – Ήλιος / Xochitl / Λουλούδι ή ο Κύριος (Νότος) ~ Τόνος: 6 (Ροή), Κιν 240

Η Τζολκιν ημέρα για τις
01/21/2011:Τόνος : 6 - Ροή, Ηλιακό Σημείο: Ήλιος (AHAU)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)


***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Tone: 6 (Flow) ~ Day Sign: Ahau / Light / Xochitl / Flower or Lord (South), Kin 240Tzolkin: 6 Ajpu
Long Count: 12.19.18.1.0

Represents musicians, artists, observers, communicators and writers. Day created to provide a balance between good and evil, but following the teachings reveals that good always triumphs over evil. Good and evil have been left to journey over the blessed face of the Earth, measuring our deeds and attitudes. Know that we must always overcome evil with our good behaviours.

Tzolkin date for 01/21/2011:


Tone: 6 - Flow, Sun Sign: SUN (AHAU) (7th Day of Galactic cycle)

Main Maya glyphs

Tzolk’in

6 Ajaw
6 Ajaw

Ja’ab’

13 Muwan
13 Muwan

Night Lord

G2
G2

Todays tzolkin is 6 Ahau which is Flow of Divine Guidance.

According to the gregorian calendar todays date is 2011-1-21.

According to the Mayan Calendar we are currently in the Galactic cycle, which is made up of 13 heavens. We are currently 80 days into the 13th heaven. There are 280 days left until the 14th heaven starts.

The Galactic Tun Date is 12.4.0. The Galactic Tun Date has the syntax (Galactuc Tun).(Uinal in that Tun).(Day in that Uinal) 0-12.0-17.0-19

If one tun is compared to a 24 hour clock we are currently 5 hours and 19 minutes into the 13th heaven.

4400 days has passed in the galactic cycle. If the whole galactic cycle is compared to a whole tzolkin round we are currently 8 out of possible 18 days into period number 245 out of possible 260, leading to the galactic daysign of 11 Chicchan.

We are currently in day number 20 of uinal number 4 in tun number 13 of the Galactic cycle.

We are also in day number 20 of uinal number 4 in tun number 20 of the 20th katun of the last baktun before the end of time.

We are also currently in day number 20 of uinal number 12 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

We are also currently in day number 6 of trecena number 19 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

If you divide the current tzolkinround into four worlds we are currently in world number 4 . If you divide the current tzolkinround into five worlds we are currently in world number 5.

The mythological theme dominating the current tzolkin world of the possible five worlds is Unity of opposites.

The tun is a day , the uinal is a night, the day in the current trecena is a night.

We are also currently in day number 240 of tzolkin round number 17 of the galactic cycle.

According to the tzolkien mayan calendar it is today 6 Ahau. Since todays daysign is Ahau, it is a good day to ask for wisdom and continued honored memory of hour ancestors.

The cosmic energies of consciousness is today Flow of Divine Guidance.

Since todays daysign is Ahau, the energy of today is SUN - (AHAU) - Day of the ancestors and connections to their guidance. The divine face of the sun, lord, musician, sunger, dancer, and marksman. Sun's are artistic, heroic athletes, visionaries with wise judgement who lead and defend the people. So much is expected from themselves and by other people that unfulfilled expectations are a certainty. An accumulation of these disappointments may lead Sun to evade responsibilities, not accept corrections and even build resentment and disdain towards others. Suns should simplify their lives to be able to rise and shine with unconditional love once again..

Since todays number is 6, the energy of today is SIX / Flow - The movement of volume through space creating time. Six is the energy of negotiation and responsiveness. Think on the art of dance or the play of great athlete to see this energy in action. Six energy facilitates dynamic developments and improvements in all aspects of life..

Tomorrow the daysign is lmix. A good day to open to new beginnings.

We are now in the 13th heaven of the cellular cycle. One heaven in the cellular cycle is called a hablatun and is 1.26 billion years and the whole cycle is 16.4 billion years. We are now in the 13th heaven of the mammalian cycle. One heaven in the mammallian cycle is called a alautun and is 63.1 million years and the whole cycle is 820 million years. We are now in the 13th heaven of the familiar cycle. One heaven in the familiar cycle is called a kinchiltun and is 3.15 million years and the whole cycle is 41 million years. We are now in the 13th heaven of the tribal cycle. One heaven in the tribal cycle is called a kalabtun and is 158000 years and the whole cycle is 2 million years. We are now in the 13th heaven of the cultural cycle. One heaven in the cultural cycle is called a piktun and is 7900 years and the whole cycle is 102000 years. We are now in the 13th heaven of the national cycle. One heaven in the national cycle is called a baktun and is 394,3 years and the whole cycle is 5116 years. We are now in the 13th heaven of the planetary cycle. One heaven in the planetary cycle is called a katun and is 19,7 years and the whole cycle is 256 years. We are now in the 13 heaven of the galactic cycle. One heaven in the galactic cycle is called a tun and is 360 days and the whole cycle is 4680 days. We have not yet entered the universal cycle. One heaven in the universal cycle is called a uinal and is 20 days long and the whole cycle is 234 or 260 days long.

If the whole galactic cycle is divided into 260 periods we are currently 8 out of possible 18 days into period number 245 out of possible 260.

If the whole galactic cycle is divided into 130 periods we are currently 8 out of possible 36 days into period number 123 out of possible 130.

If the whole galactic cycle is divided into 65 periods we are currently 8 out of possible 72 days into period number 62 out of possible 65.

If the whole galactic cycle is divided into 52 periods we are currently 80 out of possible 90 days into period number 49 out of possible 52.

If the whole galactic cycle is divided into 26 periods we are currently 80 out of possible 180 days into period number 25 out of possible 26.

If the whole galactic cycle is divided into 20 periods we are currently 188 out of possible 234 days into period number 19 out of possible 20.

If the whole galactic cycle is divided into 18 periods we are currently 240 out of possible 260 days into period number 17 out of possible 18.

If the whole galactic cycle is divided into 13 periods we are currently 80 out of possible 360 days into period number 13 out of possible 13.

If the whole galactic cycle is divided into 10 periods we are currently 188 out of possible 468 days into period number 10 out of possible 10.

If the whole galactic cycle is divided into 5 periods we are currently 890 out of possible 1170 days into period number 4 out of possible 5.

If the whole galactic cycle is divided into 2 periods we are currently 2060 out of possible 2340 days into period number 2 out of possible 2.

The current corresponding year in the tribal cycle is -120728.

The current corresponding year in the cultural cycle is -4125.

The current corresponding year in the national cycle is 1707.

The current corresponding year in the planetary cycle is 1995.

10-20 billion years ago the big bang occured and time and space was created. 820 million years ago living cells existed and consciousness had reached 10 % of the total consciousness evolution. 41 million years ago mammals existed and consciousness had reached 20 % of the total consciousness evolution. 2 million years ago apes existed and consciousness had reached 30 % of the total consciousness evolution. 102000 years ago homo erectus was using tools and fire and consciousness evolution had reached 40 percent of the total consciousness evolution.

At 3115 BC civilizations existed and we had reached 50 % of the total consciousness evolution. At 1755 we had reached 61 % of the total consciousness evolution. At 1999 we had reached 71 % of the total consciousness evolution. Today 80 percent of the total consciousness evolution has passed.

This is because of that evolution of consciousness is of a 20 base logarithmic nature. Resulting in a nonlinear evolution going very slowly at the beginning, 16 billion years ago, and now speeding up towards 2011

If we just look at the galactic and universal cycle (1999-2011) we have currently today experienced 33 percent of the galactic and universal consciousness evolution

The Galactic Tune date goes from 3.1.19 to 3.2.0 etc, so Ahau is counted in the new uinal even though the new uinal really starts with lmix. This is how I interpret Calleman's syntax to be. This page is really a Tzolkin calculator implemented using javascript. The script uses your local computer time so if you want to check the tzolkin date for some other date than current date, just change your computer clock and reload page. If you find any errors in this Tzolkin calculator you are welcome to contact me at matterik.com (Note that the universal cycle is not implemented).

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sonnenzeichen Sonne (AJPUU) ~ Ton 6 - Im Fluss sein, Kin 240


Ton 6 - Im Fluss sein

Sonnenzeichen Sonne (AJPUU)


6 - Flow

Sonne (AJPUU)

Der Weg in die Einheit der Liebe - hin zur fließenden Entwicklung.

Trecena/Welle: TZIKIN
7th Day of Galactic cycle
Tzolkin Datum für den 01/21/2011:


Ton: 6 -
Im Fluss sein, Nahual: Sonne (AHAU)
(7te Tag der Galaktische-Kreis)

AJPUU:
Krafttiere:Der Löwe, König der Tierwelt und spirituelle Autorität
Bedeutung:Das heilige Bewusstsein des Menschen. Der Herzenskrieger, der für den Ausgleich und die heilige Warheit kämpft. Die kreative und zugleich destruktive Kraft des Männlichen, welche in unserer Sonne Ausdruck findet.
Farbe:Rot Gelb Terrakotta
Günstiger Tag für ... :Wertschätzung der männlichen Kraft und des Göttlichen im Mann. Aktivierung von Mut, Güte und Kraft, um Hindernisse zu überwinden und die eigenen Grenzen, die wir uns in unserem Leben setzen, zu sprengen (Vorurteile, soziale und religiöse Regeln ...)
Tagessatz:Ich folge den Impulsen meines Herzens und lebe mein eigenes Leben, auch wenn mich dies von anderen unterscheidet.
Ritual:Eine rote Kerze anzünden, um die Sonne zu ehren

Uac:
Bedeutung:Die Sechs, zwei Mal die drei, die Polarität im Rhythmus des Lebens, wo jeder Effekt seine Ursache hat


AJPU ( AHAU )

AHAU - AJPUU - AHNEN

Der Sonnengott, gepaart mit Erleuchtung und der Meisterschaft des Lebens

Süden, Xochiquetzal ~ Göttin der Blume, der Liebe, Sonne, der Tänze und Spiele, Dichter, Künstler, Sonne, Vollständigkeit, im ungebrochenen Kollektiv mit den Ahnen, Weltenbaum.

Tag der Vorfahren und Verbindung zur spirituellen Führung. Das göttliche Gesicht der Sonne, des Musikers, des Sängers, des Tänzers, und des Meisterschützen.
AHAU-Menschen sind Künstler, Athleten, Hellseher mit dem weisen Urteilsvermögen, die andere Menschen leiten und verteidigen.
Sie erwarten zuviel von sich selbst und von anderen, dass unerfüllte Erwartungen zur Gewissheit werden. Eine Anhäufung dieser Enttäuschungen kann AHAU dazu bringen, Verantwortungen auszuweichen, Korrekturen nicht zu akzeptieren und sogar Ressentiment und Verachtung zu anderen aufbauen.
AHAU-Menschen sollten ihr Leben vereinfachen, um im Stande zu sein, sich zu erheben und mit der vorbehaltlosen Liebe wieder zu scheinen.

EIN GUTER TAG FÜR: Bitte um Weisheit und setzte die geehrten Erinnerungen unserer Vorfahren fort.

~Um Wissen und Klugheit zu bitten, um das eigene Leben zu fokussieren und zu analysieren

~Um Sicherheit & Stärke zu erhalten, Ziele zu planen und zu erreichen

~Um sehr kranken Menschen zu helfen und um Augenleiden zu heilen

~~Ein Tag der Kraft, Mut, Stärke & Energie gibt um alle Hindernisse, Feinde...zu überwinden

Beschreibung der Glyphe: Repräsentiert das Gesicht eines Blasrohrpusters. Der Mund mit der runden Form gibt die Idee des Blasens und Abschießens des Blasrohres.

Ajpu wörtlich: Sonne - Ahnen

Symbol der Persönlichkeit, des Charisma und Vorbild.

Tag zum überzeugen mit der Kraft und Glaubwürdigkeit von der eigenen Persönlichkeit und um Projekte, Individuen und unsichere Organisationen zu schützen.

Bedeutet Blasrohrpuster.

Es ist der Tag des „Großen AHAU“ und seine Sonnenrepräsentation.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen E‘E (EB) und ihre Zukunft ist Q’ANIL (LAMAT)

Tagesenergie: es ist geschickt um Gewissheit zu erlangen, der Sicherheit, zum planen und erreichen neuer Ziele. Tag der Erneuerung, um für die weibliche Fruchtbarkeit zu bitten, um seelische Sicherheit zu erlangen und den Intellekt zu steigern. Es ist der Tag der die Kraft, Stärke und Energie gibt um die Hindernisse zu besiegen.

Nawal: Das Menschsein

Regiert folgende Körperteile: Brustkorb, Brust, Augen, Lungen, Nervensystem, Extremitäten

Kraftvolle Plätze: Strand, Dschungel, Sonnenlicht, Tagesanbruch, Abenddämmerung

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Mut und Kraft um die Hindernisse zu überwinden

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Freude, Intuition, Entscheidung

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie sind geistige SchützerInnen, große FreundInnen und BegleiterInnen, Schlau, StrategInnen, Sie sind direkt und klar. BereitstellerInnen und Vorboten, sie sind der Geist des Sonnenlichtes, klärende Angelpunkte von ihren Familien. StrategInnen, KriegerInnen, sehr gute SchützInnen, VerwalterInnen, SchriftstellerInnen, SchauspielerInnen, ÖkologInnen, RechtsanwältInnen, AstronomInnen, BäuerInnen, WissenschaftlerInnen, JägerInnen, VermittlerInnen.

Wie FührerInnen überwinden sie alle Hindernisse, sie sind die beste Unterstützung für die Probleme die vorgeben keine Lösung zu haben.


Sechs - WAQIB' / Im Fluss sein - Erlösung und Heilung

Durch die Bewegung materieller Dinge im Raum entsteht Zeit. Sechs ist die Energie von Verhandlung und Aufgeschlossenheit .Diese Energie sehen wir in Aktion bei kunstvollem Tanz oder im Spiel eines großartigen Athleten. Die Sechs erleichtert dynamische Entwicklungen und Verbesserungen in allen Lebensbereichen. So kommen die Dinge in Fluss, im Klang der Erlösung und Heilung. Der Strahl der Offenbarung, er macht das Geheimnis sichtbar
und berührt dabei den Punkt der für die Lösung nötig ist.
Daher ist der Klang der 6 auch immer ein Heilungsstrahl & Erlösungsstrahl. Denn mit diesem kosmischen Strahl der Lösung eines Problems... berührt er
immer den Aspekt der Ursache um etwas in Heilung zu bringen (z.B.liegen die Probleme oft in der Vergangenheit wie in früheren
Inkarnationen).
Der Klang der 6 kann durchaus unbequem sein, da er einen Prozess auch in anderen Menschen auslöst – im Schattenaspekt
kann er auch verletzten.


***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!