Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Τόνος: 6 (Ροή) ~ Σημείο ημέρας: Lamat / Αστέρι / Tochtil / Λαγός (Νότος), Κιν 188

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Tone: 6 (Flow) ~ Day Sign: Lamat / Star / Tochtil / Rabbit (South), Kin 188

***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Τόνος: 5 (Ενδυνάμωση) ~ Σημείο ημέρας: Manik / Ελάφι / Mazatl / Ελάφι (Δύση), Κιν 187

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Tone: 5 (Empowerment) ~ Day Sign: Manik / Deer / Mazatl / Deer (West), Kin 0187

***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Τονος: 4 (Σταθερότητα) ~ Σημείο ημέρας: Cimi / Μεταμορφωτής / Miquitzi / Θάνατος (Βοράς), Κιν 186

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Tone: 4 (Stability) ~ Day Sign: Cimi / Transformer / Miquitzi / Death (north), Kin 186

***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Τονος: 3 (Δράση) ~ Σημείο ημέρας: Chicchan / Ερπετό / Coatl / Ερπετό (Δύση), Κιν 185

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Tone: 3 (Action) ~ Day Sign: Chicchan / Serpent / Coatl / Serpent (East), Kin 185

***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Τονος: 2 (Δυαδικότητα) ~ Σημείο ημέρας: Kan / Σπόρος / Cuetzpallin / Σαύρα (Νότος), Κιν 184

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Tone: 2 (Duality) ~ Day Sign: Kan / Seed / Cuetzpallin / Lizard (South), Kin 184


***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Τόνος: 1 ( Ενότητα) ~ Σημείο ημέρας: Akbal / Νύχτα / Calli / Σπίτι (Δύση), Κιν 183

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Δεκατριάδα / Trecena: Akbal / Νύχτα, Κινς 033 - 045
***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Tone: 1 (Unity) ~ Day Sign: Akbal / Night / Calli / House (West), Kin 183


***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Trecena: Night / Akbal, Kins 33 - 45
***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

AKBAL - NACHT - WELLE (TRECENA ), Kins 33 - 45
"Die Nacht Periode ist eine Zeit von Ärger und Lastern, Geheime Finanzgeschäfte, Spionagefälle, Gruppenverfolgungswahn oder ähnliche Dinge kommen in dieser Zeit ans Tageslicht. Wahrscheinlich ist es eine gute Zeit mit der Wahrheit ins Reine zu kommen und nichts zu verschleiern. Halte das Licht ! "***********************************************
Aus die Webseiten:
http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
www.xzone.com.au/maya/~ www.indalosia.de ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Ik / Άνεμος / Ehecatl / Άνεμος (Βοράς) ~ Τόνος: 13 (Ανύψωση), Κιν 182

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Day Sign: Ik / Wind / Ehecatl /Wind (North) ~ Tone: 13 (Ascension), Kin 182

***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Imix / Κροκόδειλος / Cipactli / Αλιγάτορας (Ανατολή) ~ Τόνος: 12 (Κατανόηση), Κιν 181

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Day Sign: Imix / Crocodile / Cipactli / Alligator (East) ~ Tone: 12 (Understanding), Kin 181

***********************************************
From the Webpages:http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Ahau / Φως – Ήλιος / Xochitl / Λουλούδι ή ο Κύριος (Νότος) ~ Τόνος: 11 (Αποφασιστικότητα), Κιν 180

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Day Sign: Ahau / Light / Xochitl / Flower or Lord (South) ~ Tone: 11 (Resolution), Kin 180

***********************************************
From the Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Cauac / Θύελα / Quiahuitl / Βροχή (Δύση) ~ Τόνος: 10 (Πραγματοποίηση), Κιν 179

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Day Sign: Cauac / Storm / Quiahuitl / Rain (West) ~ Tone: 10 (Manifestation), Kin 179

***********************************************
From the Webpages:http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Etznab / Πυρόλιθος / Tecpatl / Μαχαίρι (Βορράς) ~ Τόνος: 9 (Υπομονή), Κιν 178

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Day Sign: Etznab / Flint / Tecpatl / Knife (North) ~ Tone: 9 (Patience), Kin 178

***********************************************
From the Webpages:http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Caban / Γη / Ollin / Σεισμός (Ανατολή) ~ Τόνος: 8 (Δικαιοσύνη), Κιν 177

***********************************************
Από τις Ιστοσελίδες:http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~ ***********************************************

Day Sign: Caban / Earth / Ollin / Earthquake (East) ~ Tone: 8 (Justice), Kin 177

***********************************************
From the Webpages:http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~
www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!