Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Ηλιακό Σημείο: Μεταμόρφωση (KEME*CIMI) ~ Τόνος : 6 - Ροή, Κιν 006
Τόνος : 6 - Ροή, Ηλιακό Σημείο: Μεταμόρφωση (KEME*CIMI)
(7η Ημέρα του Γαλαξιακού κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~ http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: TRANSFORMER (KEME*CIMI) ~ Tone: 6 - Flow, Kin 006

Tzolkin: 6 kame
Long Count: 12.19.18.2.6

Kame, a day to forgive and ask forgiveness for all bad actions. Represents the beginning, harmony, vision, cunning and intelligence. Developing the energy of the night to give birth to another day, the rebirth into a new life after the Mother.

Kame is the energy that advises and protects us throughout our existence through our ancestors. Promotes light and dark, good and bad.

(http://mayancalendar2012.org/)

------------------------------------------------------

Main Maya glyphs

Tzolk’in

6 Kimi
6 Kimi

Ja’ab’

19 Pax
19 Pax

Night Lord

G1
G1

(http://maya.calendariosagrado.org/basic/?lang=en)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 6 (Flow)

 • Calming
 • Steady
 • Growth
 • Stabilizing
 • Improvements
 • Flow
 • The movement of volume through space creating time. Six is the energy of negotiation and responsiveness. Think of the art of dance or the play of a great athlete to see this energy in action. Six energy facilitates dynamic developments and improvements in all aspects of life. Tone Six energy is invaluable for keeping long range projects on course. Tone six provides stabilizing and balancing factors for the growth of creative energy, and the fulfillment of a plan. This frequency assists long range projects to come to fruition, There is a place for slow, steady growth. Tone six provides fuel for the long haul. Tone six help stabilize change in all things.

  Cimi - North

  Symbolism:

  Cimi(Kee-Mee), the Mayan word for this day, comes from the root word for death. They glyph for the day is clearly a skull, the skull of the death god. The owl, a night bird as well as an omen of death, was also linked to this day, as was the underworld.

  Personality:

  Cimi types tend to be security conscious, materialistic, sacrificing, accepting of change, and helpful. They are not often confident leaders and will more often comfortable accept a secondary role or position. Tradition appeals to them, and since they have a strong faith, so does religion. Often those born under this sign are unsure of where their life is headed, and faith or instinct are all they can go on.

  They are materialistic, very concerned with domestic security, and may have an interest in real estate, or perhaps work with homes or houses in some way. They have an interest and concern for the community and politics and are concerned with what is happening in the world or their neighborhood.

  They like to feel that they can do something about it. They cooperate well with others and rarely allow their egos to get in the way of progress toward the collective goals in which they believe. Those Cimi who make politics a career will often associate themselves with powerful allies, even with those more powerful than themselves.

  Cimi types take all kinds of responsibilities very seriously. Obligations to others, and a sense of duty, tend to dominate their lives. Because Cimi types are usually polite and hesitant to speak their true feelings, they tend to give in to others more often than may be necessary or even reasonable.

  Challenge:

  To have faith; not to be a victim; not to feel obliged to make too many sacrifices.

  Solution:

  To become truly useful to society and the world around them. Cimi

  1-Imix

  Beneath the 1-Imix surface personality is an emotional power house. These people have strong creative urges and feel an instinctive need to nurture others. For many, this need is actually the reflection of a desire to have a family to protect, although this need can also be met through pets and friends. Those born during this period can be emotionally dominating, in an unconscious way, and others may have problems with this personality characteristic.

  G-1

  This powerful lord rules the Center. Persons born under it tend to be direct, assertive, and even combative toward others. As a result of this intensity, they tend to experience strong, forceful events in their lives.

  They are often driven by very basic or primal needs. Leadership is one of their greatest challenges; they must learn to utilize leadership skills. G-1 people can quickly move to the center of things, but once there, they are not sure that others will follow them. If they dont learn to be more sensitive to how others perceive them and develop an understanding of social norms, they will lose followers.

  G-1 types want to be where the action is and their contribution of energy and enthusiasm is usually vital to the groups in which they participate. Father-related issues often play into a G-1s leadership dysfunction. Having a distant or abusive father sometimes results in inadequate training for leadership. Sometimes even a good paternal relationship can cause stress for a G-1, who then tries to reach real or perceived high standards. In either case, an understanding of the father is probably very important to a G-1's self understanding.

  The dark side displayed by these people has to do with uncontrollable urges to put oneself first. G-1's general personality traits are similar to those of Mars in Western astrology.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=2&DAY=16)

------------------------------------------------------Tone: 6 - Flow, Sun Sign: TRANSFORMER (KEME*CIMI)
(7th Day of Galactic cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

------------------------------------------------------

(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Nahual: Wandlung (KEME*CIMI) ~ Ton: 6 - Fliesen, Kin 006

KEME:
Krafttiere:Der Geier, Symbol der Reinigung und Transformation von alten Strukturen
Bedeutung:Heilige Kraft der Unterwelt, welche zugleich kreiert und zerstrört. Symbol des Lebens, das im Tod endet. Kraft der Gnade, Barmherzigkeit und der Liebe der Verstorbenenwelt. Meister des Todes und Begleiter in der Vielfalt des Lebens.
Farbe:Gelb Orange Schwarz
Günstiger Tag für ... :Alte Strukturen absterben lassen, um Platz für Neues zu schaffen. Absteigen in die Tiefen der Unterwelt Xibalba, dort um die Befreiung unserer Seelenanteile bitten, auch für unsere Vorfahren. Bitte um Gnade und Barmherzigkeit über den Goldenen Strahl für jene Anteile unseres Lebens, welche mit der Dunkelheit in Verbindung stehen.
Tagessatz:Ich gebe mich KEME hin und lasse alte Strukturen hinter mir, um in das neue Menschsein wiedergeboren zu werden.
Ritual:Eine schwarze Kerze entzünden

Uac:
Bedeutung:Die Sechs, zwei Mal die drei, die Polarität im Rhythmus des Lebens, wo jeder Effekt seine Ursache hat

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------


KEME‘ ( CIMI )

CIMI - KEME - TOD

Tod - Wandlung - Wiedergeburt


Transformation, Norden, Tecciztecatl ~ Gott des Mondes,Weisheit der Ahnen, Mond, Brücke zwischen den Welten, Eule oder Zyklus des Lebenstodes und der Wiedergeburt.

CIMI-Menschen erreichen Ziele und emotionalen Reichtum. Cimi-Menschen können hoch respektierte Unternehmer werden. Sie sind in der Lage, Anderen durch jeden und alle Übergänge mit der Ruhe ihrer geistigen Kraft und Leitung zu
helfen. Gemeinschaften profitieren häufig aus Transformer Disziplin und deren Organisations und Sachkenntnisse .

Sie stärken das Leben von schwangeren Frauen und führen sie durch die Übergänge der Mutterschaft. (gilt auch für berufliche Projekte).

Angeborene psychische und geistige Anlagen lassen einen aktiven Kontakt zu den Vorfahren herstellen. Dieses "Werkzeug" ist als Geschenk zu verwenden um Anderen zu helfen.

Schattenaspekt: CIMI-Menschen
können aber auch in der Lage sein, schlechte Absichten telepathisch zu senden. Von diesen Taten verlieren
sie Macht, fallen leicht in eine Opfer-Rolle und beginnen, mit der Rache zu manipulieren.

EIN GUTER TAG FÜR:
Binden Sie alle losen Enden

~ um den Kontakt zu den Vorfahren herzustellen und um deren Weisheit zu bitten

~ die Kommunikation mit höheren Wesen und den Zugang zu höherem Wissen - bei geistigen Führern Rat suchen

~ um alles zu beenden, was uns im Leben behindert ( wie schlechte Beziehungen, Geschäftsverbindungen...)

~ um uns von Lastern und Abhängigkeiten zu befreien

~ um todkranken Menschen beizustehen und für sie zu bitten, um Schutz vor Unfällen, Kriegen und allem destruktiven zu bitten.


Beschreibung der Glyphe: Zeigt den Schädel einer toten Person. Die Augen sind geschlossen, auch der Mund scheint geschlossen, aber mit den Zähnen draußen.

Keme‘ wörtlich: Tod und Leben

Symbol der Dualität, mit den zwei Seiten einer Sache.

Wir wurden alle geboren und eines Tages kehren wir zur Herkunft zurück. In der Dimension von den Toten ist wo die Vorfahren leben wirklicher Frieden und Harmonie.

Es ist die Kommunikation mit den Ewigen aus der anderen Dimension.

Es ist der Tag der Großmütter und Großväter.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen TIJAX (ETZNAB) und ihre Zukunft ist I’X (IX)

Tagesenergie: speziell um Kontakt zu den Vorfahren zu haben, um tödliche Krankheiten zu entfernen und Unfälle fernzuhalten, um Schutz für die Reise zu bitten, um Zugang zu höherem Wissen zu haben. An diesem Tag gibt es Zugang zu den Türen anderer Dimensionen und es ist möglich ein zutreten. Tag um das unausweichliche der Natur zu akzeptieren, das Sterben von Aktivitäten und Projekten, damit andere Neue geboren werden können, obwohl die Basis von Erfahrungen und Wissen erwerben wir aus der Vergangenheit.

Nawal: Uhu

Regiert folgende Körperteile: der physische Tod, alle Sinne, Gehirn

Kraftvolle Plätze: das Zuhause, die Tempel und Friedhöfe

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Tod, Macht und Diziplin

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Schmerz, Traurigkeit, Ausruhen, Träumen

Charaktereigenschaften und Berufung: Sie sind intelligent und stark vor den Feinden, geistige Führer, vorsichtig und behutsam in allen Momenten, sehr charismatisch, gütig und hilfsbereit. Sie sind FührerInnen und haben Glück in der Liebe.

PhilosophInnen, JustizverwalterInnen, RechtsanwältInnen, Geistige HeilerInnen, PrognosenerstellerInnen.Sechs - WAQIB' / Im Fluss sein - Erlösung und Heilung

Durch die Bewegung materieller Dinge im Raum entsteht Zeit. Sechs ist die Energie von Verhandlung und Aufgeschlossenheit .Diese Energie sehen wir in Aktion bei kunstvollem Tanz oder im Spiel eines großartigen Athleten. Die Sechs erleichtert dynamische Entwicklungen und Verbesserungen in allen Lebensbereichen. So kommen die Dinge in Fluss, im Klang der Erlösung und Heilung. Der Strahl der Offenbarung, er macht das Geheimnis sichtbar
und berührt dabei den Punkt der für die Lösung nötig ist.
Daher ist der Klang der 6 auch immer ein Heilungsstrahl & Erlösungsstrahl. Denn mit diesem kosmischen Strahl der Lösung eines Problems... berührt er
immer den Aspekt der Ursache um etwas in Heilung zu bringen (z.B.liegen die Probleme oft in der Vergangenheit wie in früheren
Inkarnationen).
Der Klang der 6 kann durchaus unbequem sein, da er einen Prozess auch in anderen Menschen auslöst – im Schattenaspekt
kann er auch verletzten.


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#KEME‘_(_CIMI_)_)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Tod (KEME)


Tod (KEME)

Ton 6 - Fliesen


6 - Fliesen
~*~
Transformation und Wandlung - hin zur fließenden Entwicklung.
Trecena/Welle: IMOX
7te Tag des Galaktischen Kreis

(http://www.mayakalender.net/index.php)

------------------------------------------------------Ton: 6 - Fliesen, Nahual: Wandlung (KEME*CIMI)
(7te Tag des Galaktischen Kreis)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!