Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Eb / Δρόμος / Malinalli / Χορτάρι (Νότος) ~ Τονος: 3 (Δράση), Κιν 172

***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php ~ www.MayanMajix.com
Άλλες ιστοσελίδες: ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

Day Sign: Eb / Road / Malinalli / Grass (South) ~ Tone: 3 (Action), Kin 172

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!