Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ηλιακό Σημείο: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (TOOJ*MULUC) ~ Τόνος : 10 - Υλοποίηση, Κιν 049

Τόνος : 10 - Υλοποίηση, Ηλιακό Σημείο: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (TOOJ*MULUC)
(1η Νύχτα του Συμπαντικού Κύκλου)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php)

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~ http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~
http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~ http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~ http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~ www.sacredroad.org ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Sun Sign: OFFERING (TOOJ*MULUC) ~ Tone: 10 - Manifestation, Kin 049Tone: 10 - Manifestation, Sun Sign: OFFERING (TOOJ*MULUC)
(1st Night of Universal cycle)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html)

-----------------------------------------------------

Tzolkin: 10 Toj
Long Count: 12.19.18.4.9

Toj symbolizes the suffering that is caused by sin. This day is indicated for offering the Creator invocations for everything that surrounds us. Toj is the honoring and balancing of justice, love, communication and reunion. It is a warm sign and therefore sensitive and magnetic.

(http://mayancalendar2012.org/)

-----------------------------------------------------


Personality traits for those born on

Tone: 10 (Manifestation)

  • Manifestation
  • Substance
  • Materialization
  • Expression
  • Ephemeral
  • Beauty
  • Potential Realised
What were once intentions or ideas, hopes or fears become physically present with the energy of Ten. This is the energy when what has had attention and intension focused upon it, becomes real. A powerful energy that carries a great responsibility.

Tone Ten energy flows in and out at all times. It is the frequency through which we tune in to beauty of all kinds.

Tone Ten assists us in our awareness of beauty. In these times, the Ten frequency is constantly being manipulated, as the concept of beauty is defined for us everywhere we turn. Since this Tone is linked to manifestation there is great value in allowing your personal experience to go beyond limitations imposed by a conditioned world.


Muluc - East

Symbolism:

The Mayan name for this day, Muluc (moo-LUKE) appears to refer to water, though it may also refer to jade, a symbol for water, suggesting that it was precious as well as green and blue. The glyph itself is probably that of the head of a fish.

Personality:

Muluc is emotional, imaginative, psychic, romantic and fantasy prone. Some born on Muluc have a natural flair for the public life as a performer- and they can be capable of transferring their strong emotions to the audience. Many become successful performers or artists, while others associate themselves indirectly with show business or romantic lifestyles. Persons born under this sign struggle with powerful emotions and urges, and they have the ability to dominate others by expressing their strong feelings. In some cases, these people are very deep emotionally, have a strong sexual nature, or are interested in things that are sometimes considered normal in primitive societies but uncouth in modern life. Their strong feelings often lead to compulsive and addictive behaviors, or on the positive side, they lead toward the emotion-driven achievement of goals.

People born under this day-sign are inclined to take risks, which can sometimes lead to great success and unforeseen opportunities. They are great dreamers and are sometimes psychic. For many, this intense connection with the subconscious manifests as creative, artistic ability and vision. This day-sign has an extremist quality that can lead to great success-these people are not moderates.

Muluc confers a strong and independent mind that can solve problems intuitively. They may have problems with responsibilities, however, a characteristic that is traceable to their childhood experiences. With good parental role models, they will find success later in life more easily.

Challenge:

To handle self-control and responsibility issues.

Solution:

To seek consistency and persistence, which will help control and focus the emotions and support leadership endeavours. Muluc

1-Ahau

Beneath the 1-Ahau surface personality lies a self that is romantic and attracted to a glamorous lifestyle. Such a person may find success in a life in fashion or as a performer or public personality. The greatest weakness of Ahau people is in matters of relationship. In this area they tend to be idealistic and can often make poor choices that lead to problems.

G-8 (South)

Those born here tend to have over simulated minds and are often obsessive talkers, in some cases being counselors or psychologists. They are complex people who learn to face the inner world and who know how to get to the center of things.

They are drawn to the deeper, darker sides of life, and are sometimes caught up in struggles with negative thoughts, their own or those of others. This tendency means a G-8 might choose a career as a psychotherapist or an investigator. This type reacts to stimuli very quickly, perhaps over-reacting some of the time.

G-8 people are very clever, quick of mind, and fast on their feet. This facility may be a boon in situations where decisiveness is valued, but it can cause trouble under more controlled conditions. Their need to talk is strong, and their powerful intellect is best used for research or investigation.

One of their challenges is that they need to learn how to study effectively. In addition they need to be physically active by walking, running, or riding. The planet Mercury, the sign of Gemini, and an emphasized ninth house are commonly found in the charts of those born here.

(http://xzone.com.au/maya/personality.php?YEAR=2011&MONTH=3&DAY=31)

-----------------------------------------------------

The number 10 symbolizes the 10 digits on our hands and our feet, making up the 20 which comprise a human being. This number has a special meaning of human cooperation, the bonds and relationships between people.
MULUC (TOJ) OFFERING: Signifies offering, liberty, equilibrium, payment, a fine or a debt. This day is related to two elements, being the nawal of Water in its manifestation of rain, also of the Sacred Fire as in the Mayan Fire Ceremony. Upon this day we humbly acknowledge our karmic debts and assert our intention to “pay it all back” by placing our lives in harmony. Make atonement for all disequilibrium and be thankful for all that is in balance.

(http://www.jaguarwisdom.org/blog/)

-----------------------------------------------------
(http://www.maya-portal.net/tzolkin)

-------------------------------------------------


(http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html)

***********************************************
Webpages:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.youtube.com/watch?v=o_MKHqVsAlQ ~
http://microapp.westword.com/mayan2012/ ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
http://mayanmajix.com/faq_2011_lab.html ~ www.xzone.com.au/maya ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~ www.Calleman.com ~
www.maya-portal.net ~ http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~ http://www.4-ahau.com/en/Home.html ~
http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html ~
http://www.widgetbox.com/widget/daily-tzolkin ~
***********************************************

Sonnenzeichen Opfer (TOOJ*MULUC) ~ Ton 10 - Manifestation, Kin 049

TOOJ:
Krafttiere:Haustiere, als Symbole des Zusammenlebens zwischen Tier und Mensch
Bedeutung:Der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, das sich ununterbrochen drehende Rad von Aktion und Reaktion (Karma). Kraft der Dankbarkeit und des Opfers sowie der Hingabe. Die menschliche Art des Gebens und Nehmens durch Rituale, Meditationen, Zeremonien und Gebete.
Farbe:Rot Weiss
Günstiger Tag für ... :Den Kreis des Nehmens und Gebens schliessen. Rituale und Zeremonien der Dankbarkeit für die geistigen und materiellen Dinge, die uns zugeführt werden. Beschenken von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Opfer und Spenden
Tagessatz:Ich konzentriere meine Aufmerksamkeit auf die Fülle, mit welcher ich beschenkt werde. Ich öffne mein Herz für den Reichtum, der in Zukunft auf mich zukommt.
Ritual:Eine Gabe oder Spende weitergeben

Lahun:
Bedeutung:Die Zehn, wie die zehn Finger unserer beiden Hände, welche sich ineinander Schliessen um sich gegenseitig in Ausgeglichenheit zu bringen

(http://to-om-ra.com/templates/knh.html)

-----------------------------------------------------

Sonnenzeichen Opfer (TOOJ)


Opfer (TOOJ)

Ton 10 - Manifestation


10 - Manifestation
~*~
Ausgleichen und Vergeben - wird heute manifestiert.
Trecena/Welle: AJPUU
1ste Nacht des Universellen Zyklus

(http://www.mayakalender.net/index.php)

-----------------------------------------------------Ton: 10 - Manifestation, Nahual: WASSER (TOOJ*MULUC)
(1ste Nacht des Universellen Zyklus)

(http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php)

-----------------------------------------------------


MULUC - TOOJ - WASSER


Kraft des Wassers - Kraft der Jade, des Lebens aus dem HerzenKraft des Wassers - Kraft der Jade, des Lebens aus dem Herzenn

Osten, Xoc ~ Gott des großen Fischess
Mond, Jade, Opferwasser, Regenwolken, Emotionen, Wasserbehälter, sich erinnern, Hai..

Für Zeremonien gebrauchen die Mayas das Wasser als ein Opfer für Segnungen undd
Reinigungen. Diese Zeremonien werden gemacht, um gemeinsame Kraft,,
Anpassungsfähigkeit und Harmonie zu erreichen. In der aufrichtigen Anerkennung gebenn
MULUC-Menschen freudig mehr, als sie um sich selbst bitten. Muluc-Menschen sindd
dynamische Verkünder mit der großen Intelligenz, die sie zu ausgezeichnete Arbeitgeberr
macht..

Wie ein Behälter geschütteltes Wasser gewinnen Muluc-Menschen schnell ihr Gleichgewichtt
wieder. Auch wie eine Wassermasse kann es tiefe Unterströmungen von Gefühlen undd
verborgene Gefahren geben. Andere nehmen diese verborgen Gefühle wahr, was aber dazuu
führen kann, dass sie den Muluc-Menschen wenig Vertrauen entgegenbringen oder sie sogarr
schnell beschuldigen und verurteilen..

EIN GUTER TAG FÜR: Sei Dankbar und würdige in Anerkennung die gesamte Schöpfung..

~ hier gilt im Besonderen das Gesetz: Ursache erschafft Wirkung - Tag der Balance,,
Gerechtigkeit und Liebee

~ um alle Schuld zu begleichen, für all das zu bezahlen, was im Guten oder Schlechtenn
empfangen wurdee

~ auch im voraus schon zu bezahlen/ begleichen für das was wir noch nicht erhalten habenn

~ Verzeihen und um Verzeihung bittenn

~ Um Änderungen im Schicksal zu bitten, um Probleme und Krankheiten zu beseitigenn

Beschreibung der Glyphe:Beschreibung der Glyphe: Der Kreis der sich in der Mitte befindet repräsentiert den Zeremonienplatz mit der Feuerstelle für die Mayazeremonien, mit jungfräulichem und gereinigtem Geist für die Opfergabe an AJPU.

Toj wörtlich: Regen

Symbol der Information und Dankbarkeit, wie der Regen für die Natur.

Bedeutet Tojil, Gottheit der Sonne, Opfergabe, Zahlung, Strafe.

Es ist das geistige Feuer AJPU’s.

Der Regentropfen ist der Anfang mit der Kommunikation des höheren Lebens. Nivellierung mit der Justiz, dem Leben, der Hoffnung.

Tag des Xukulem, die Mayazeremonie um sich in Frieden mit AHAU zu befinden.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen IMOX (IMIX) und ihre Zukunft ist NO’J (CABAN)

Tagesenergie: Um für unser Leben zu bezahlen, für alle Wohltätigkeiten, damit sich uns nicht noch mehr Hindernisse in den Weg stellen. Um zu bezahlen oder zu bitten um uns von negativen Dingen oder Energien zu befreien. Tag um Informationen auszutauschen und die Kommunikation zusammen mit der ganzen Familie, in der Freundschaft und auf der Arbeit, zu fördern. Es ist auch ein Tag der Dankbarkeit und Reflektion über die Dinge die uns das Leben und die Erde gibt und über das Menschsein.

Nawal: Feuer, Erde, Pilze

Regiert folgende Körperteile: Ohr und Gehör, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand, große Steine, Felsen

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: Fähigkeit der Aufklärung und Dankbarkeit

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Zufriedenheit, Unbesorgtheit

Charaktereigenschaften und Berufung: Besitzen große Fähigkeiten, gute Landwirte, fruchtbare Energie. Haben einen formbaren Charakter. Sie sind stark und respektvoll. Besitzen gute Materialien. Sie wissen jede Situation zu verändern und das hilft ihnen in vielen Situationen des Lebens. Erreichen die Energie der Vater Sonne. MathematikerInnen, geistige FührerInnen mit der Besonderheit den Menschen bei der Lösung von schwierigen Problemen zu helfen, im Laufe der IKA Präsentation der Opfergabe, ForscherInnen, SozialwissenschaftlerInnen.Zehn - LAJUJ' / Manifestieren und Befreienn

Absichten oder Ideen, Hoffnungen oder Ängste, die wir einstmals hatten, kommen durch die Energie der Zehn in die physische Existenz. Diese Energie lässt das zur Wirklichkeit werden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit und Absicht fokussiert hatten. Eine starke manifestierende Energie, die ein großes Verantwortungsgefühl fordert..
In meiner Absicht liegt der Klang der Befreiung, sich lösen hat das Bestreben alles auff
allen Ebenen was eingesperrt und gefangen ist zu befreien. So kann es durchaus sein,,
dass man sich von Dingen / Gewohnheiten und vielerlei anderem lösenn
muss ob man es möchte oder nicht. Die Qualität des mit dem Klangg
verbundenen Nahuales zeigt auch an, wo etwas eingesperrt ist..


(http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm#MULUC_-_TOOJ_-_WASSER)

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~ http://www.mayakalender.net/index.php ~
http://www.mayakalenderhoroskop.ch/joomla2/ ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.jaguarwisdom.org/blog/ ~ http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!