Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τα 20 Ηλιακά Σημεία των Μάγιας σε διάφορες εκφράσεις και οι ιστοσελίδες τους (σε αληθινή μέτρηση) ~ The 20 Sun Signs of the Mayas in different expressions and their webpages (in truecount)

Imix / Κροκόδειλος / Cipactli / Αλιγάτορας  (Ανατολή) ~*~ Imix / Crocodile / Cipactli / Alligator (East)
Ik / Άνεμος / Ehecatl / Άνεμος (Βοράς) ~*~ Ik / Wind / Ehecatl /Wind (North)

Akbal / Νύχτα / Calli / Σπίτι (Δύση) ~*~ Akbal / Night / Calli / House (West)
Kan / Σπόρος / Cuetzpallin / Σαύρα (Νότος) ~*~ Kan / Seed / Cuetzpallin / Lizard (South)

Chicchan / Ερπετό / Coatl / Ερπετό (Δύση) ~*~ Chicchan / Serpent / Coatl / Serpent (East) 
Cimi / Μεταμορφωτής / Miquitzi / Θάνατος (Βοράς) ~*~ Cimi / Transformer / Miquitzi / Death (north)

Manik / Ελάφι / Mazatl / Ελάφι (Δύση) ~*~ Manik / Deer / Mazatl / Deer (West)
Lamat / Αστέρι / Tochtil / Λαγός (Νότος) ~*~ Lamat / Star / Tochtil / Rabbit (South)

Muluc / Προσφορά / Atl / Νερό (Ανατολή) ~*~ Muluc / Offering / Atl / Water (east)
Oc / Σκύλος / Itzcuintli / Σκύλος (Βοράς) ~*~ Oc / Dog / Itzcuintli / Dog (North)

Chuen / Πίθηκος / Ozomatli / Πίθηκος (Δύση) ~*~ Chuen / Monkey / Ozomatli / Monkey (West)
Eb / Δρόμος / Malinalli / Χορτάρι (Νότος) ~*~ Eb / Road / Malinalli / Grass (South)

Ben / Καλάμι / Acatl / Καλάμι (Ανατολή) ~*~ Ben / Reed / Acatl / Reed (East)
Ix / Ιαγουάριος / Ocelotl / Αίλουρος (Βοράς) ~*~ Ix / Jaguar / Ocelotl / Ocelot (North)

Men / Αετός / Cuauhtli / Αετός (Δύση) ~*~ Men / Eagle / Cuauhtli/ Eagle (West)

Cib / Σοφία / Cozcacuauhtil / Γύπας (Νότος) ~*~ Cib / Wisdom / Cozcacuauhtil / Vulture (South)
Caban / Γη / Ollin / Σεισμός (Ανατολή) ~*~ Caban / Earth / Ollin / Earthquake (East)
Etznab / Πυρόλιθος / Tecpatl / Μαχαίρι (Βορράς) ~*~ Etznab / Flint / Tecpatl / Knife (North)

Cauac / Θύελα / Quiahuitl / Βροχή (Δύση) ~*~ Cauac / Storm / Quiahuitl / Rain (West) 

Ahau / Φως – Ήλιος  / Xochitl / Λουλούδι ή ο Κύριος (Νότος) ~*~ Ahau / Light / Xochitl / Flower or Lord (South)

Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!