Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Oc / Σκύλος / Itzcuintli / Σκύλος (Βοράς) ~ Τόνος: 1 ( Ενότητα), Κιν 170

***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

Η 14η Δεκατριάδα Σκύλος / Oc*Tz'i, Κινς 020 - 032
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

Day Sign: Oc / Dog / Itzcuintli / Dog (North) ~ Tone: 1 (Unity), Kin 170

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

14th Trecena: Dog / Oc*Tz'i, Kins 020 - 032
***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************

14te OC * Tz'i/Hund Welle/Trecena, Kins 020 - 032


14. OC-Hund-Welle


"In alten Zeiten galt diese Periode als sehr günstig. Es wurde auch als die Welle betrachtet, in der erfolgreiche Menschen geboren werden. Die Oc-Welle ist eine gute Zeit für Zusammenarbeit und gemeinsames Feiern."

***********************************************
Aus dem webseiten: http://xzone.com.au/maya/login.php ~www.indalosia.de
Andere webseiten: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!