Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Etznab / Πυρόλιθος / Tecpatl / Μαχαίρι (Βορράς) ~ Τονος: 2 (Δυαδικότητα), Κιν 158

***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Etznab / Flint / Tecpatl / Knife (North) ~ Tone: 2 (Duality), Kin 158

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Caban / Γη / Ollin / Σεισμός (Ανατολή) ~ Τόνος: 1 ( Ενότητα), Κιν 157

***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

13η Δεκατριάδα Caban*Noj/Γη, Κινς 007 - 019
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Caban / Earth / Ollin / Earthquake (East) ~ Tone: 1 (Unity), Kin 157

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

13th Trecena Caban*Noj/Earth, Kins 007 - 019
***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

13te Trecena Caban*Noj/Weihrauch*Erde, Kins 007 - 019


CABAN*Noj ~ WEIHRAUCH*Erde ~ Welle (Trecena )

"Diese Zeit galt als ernsthaft und günstig nur für Menschen, die Buße getan hatten.

Diese Periode ist ebenfalls eine Zeit politischer Instabilität. Es ist eine Zeit in welcher Veränderungen und Reformen vorgenommen werden, eine Zeit in der Grenzen verschoben und geändert werden."***********************************************
Aus dem webseiten: http://xzone.com.au/maya/login.php ~ www.indalosia.de
Andere webseiten: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ***********************************************

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Cib / Σοφία / Cozcacuauhtil / Γύπας (Νότος) ~ Τόνος: 13 (Ανύψωση), Κιν 156
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Cib / Wisdom / Cozcacuauhtil / Vulture (South) ~ Tone: 13 (Ascension), Kin 156***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Men / Αετός / Cuauhtli / Αετός (Δύση) ~ Τόνος: 12 (Κατανόηση), Κιν 155

***********************************************
Η 165η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Men / Eagle / Cuauhtli/ Eagle (West) ~ Tone: 12 (Understanding), Kin 155

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Ix / Ιαγουάριος / Ocelotl / Αίλουρος (Βοράς) ~ Τόνος: 11 (Αποφασιστικότητα), Κιν 154

***********************************************
Η 164η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Ix / Jaguar / Ocelotl / Ocelot (North) ~ Tone: 11 (Resolution), Kin 154

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Ben / Καλάμι / Acatl / Καλάμι (Ανατολή) ~ Τόνος: 10 (Πραγματοποίηση), Κιν 153

***********************************************
Η 163η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Ben / Reed / Acatl / Reed (East) ~ Tone: 10 (Manifestation), Kin 153

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Eb / Δρόμος / Malinalli / Χορτάρι (Νότος) ~ Τόνος: 9 (Υπομονή), Κιν 152

***********************************************
Η 162η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Eb / Road / Malinalli / Grass (South) ~ Tone: 9 (Patience), Kin 152

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Chuen / Πίθηκος / Ozomatli / Πίθηκος (Δύση) ~ Τόνος: 8 (Δικαιοσύνη), Κιν 151

***********************************************
Η 161η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Chuen / Monkey / Ozomatli / Monkey (West) ~ Tone: 8 (Justice), Kin 151

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Oc / Σκύλος / Itzcuintli / Σκύλος (Βοράς) ~ Τόνος: 7 (Ανακλαστικό), Κιν 150

***********************************************
Η 160η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Oc / Dog / Itzcuintli / Dog (North) ~ Tone: 7 (Reflective), Kin 150

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Muluc / Προσφορά / Atl / Νερό (Ανατολή) ~ Τόνος: 6 (Ροή), Κιν 149

***********************************************
Η 159η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Muluc / Offering / Atl / Water (east) ~ Tone: 6 (Flow), Kin 149

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Lamat / Αστέρι / Tochtil / Λαγός (Νότος) ~ Τόνος: 5 (Ενδυνάμωση), Κιν 148

***********************************************
Η 158η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Lamat / Star / Tochtil / Rabbit (South) ~ Tone: 5 (Empowerment), Kin 148

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Σημείο ημέρας: Manik / Ελάφι / Mazatl / Ελάφι (Δύση) ~ Τονος: 4 (Σταθερότητα), Κιν 147

***********************************************
Η 157η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Manik / Deer / Mazatl / Deer (West) ~ Tone: 4 (Stability), Kin 147

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!