Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Σημείο ημέρας: Chicchan / Ερπετό / Coatl / Ερπετό (Δύση) ~ Τονος: 4 (Σταθερότητα), Κιν 225

***********************************************
Ιστοσελίδες:
www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://tzol-kintruecount.blogspot.com/ ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php ~ http://moviesmayancalendar.blogspot.com/ ~
http://the-mayan-calendar.pblogs.gr/ ~
http://imerasimeramayancalendar.blogspot.com/ ~
http://mind-in-peace.blogspot.com/ ~
http://www.myspace.com/peace_in_mind_peace/stream/atom.xml ~
http://el-gr.facebook.com/fondas.peace ~
www.sacredroad.org ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.artemaya.com/gal_cal.html ~
***********************************************

Day Sign: Chicchan / Serpent / Coatl / Serpent (East) ~ Tone: 4 (Stability), Kin 225Main Maya glyphs

Tzolk’in

4 Chikchan
4 Chikchan

Ja’ab’

18 K’ank’in
18 K’ank’in

B’olon ti k’u

G5
G5


Maya cyclesLong Count: Tzolk’in:
12.19.18.0.5 Cycle #7198
Past days: 1871285 Day 225 of 260 days

Day: 4 Chikchan
Short Count: Day direction: Lak’in (East)
10.18.0.5 Day color: Chak (Red)
78485 of 93600 days Trecena: 1 Ik’ (18th of 20)
K’atun 4 Ajaw Trecena direction: Xaman (North)
11th of 13 K’atun Trecena color: Sak (White)
Ja’ab’: Calendar Round:
Cycle #5127 4 Chikchan 18 K’ank’in
Year bearer: 12 Manik’ 18529 of 18980 days
Day 279 of 365 days 51th of 52 Ja’ab’ years
Day: 18 K’ank’in 72th of 73 Tzolk’in cycles
Day 19 of the 14th month 13-year cycle: 1 Eb’
B’olon ti k’u: 819-day Count:
G5 Cycle #2285

Day 1.16.12 (693 of 819 days)

Station: 1 B’en 16 Pax
Wuk ti k’u: Station direction: Lak’in (East)
Z6 Station color: Chak (Red)


Custom correlation for 364-day Count
(Must be a number between 0 and 363)364-day Count:
13 B’aktun Cycle:
Cycle #5141
Cycle #1
Year bearer: 4 Ajaw
12.19.18.0.5
Day 326 of 364 days
1871285 of 1872000 days
Day 18 of the 12th 28-day cycle

Day 53 of the 4th 91-day cycle
Och K’ak’ Jun Chuwen Kan Yax

***********************************************
Webpages: www.shiftoftheages.com ~ http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.sacredroad.org/staticpages/index.php/20040312155339101 ~
http://www.mayacalendar.org/mayan-horoscope.php ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html ~
www.xzone.com.au/maya ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://cholqij.proboards.com/index.cgi?board=mayancalendar ~
www.mayancalendar2012.org ~ www.createspace.com/3373251 ~
***********************************************

Sonnenzeichen Schlange (KAAN) ~ Ton 4 - Stability, KIn 225

Ton 4 - Stability

Sonnenzeichen Schlange (KAAN)


4 - Stability

Schlange (KAAN)

Lebenskraft, Rhythmus des Lebens - bringt heute Stabilität um Hindernisse zu überwinden.

Trecena/Welle: IQ
7th Day of Galactic cycle

KAAN:
Krafttiere:Schlange und Drachen, Symbol der Entwicklung und der musikalischen und farblichen Frequenzen sowie des Kundalini-Feuers
Bedeutung:Der Zyklus des Lebens, welcher Kreation und Destruktion in sich vereint. Basis unseres genetischen Codes und der DNA Helix. Kraft der Schlange, die Licht und Dunkelheit in ihren unterschiedlichen Vibrationen und Energien verbindet. Verbindung zwischen dem spirituellen und dem sexuellen Feuer (Kundalini)
Farbe:Grün Rot
Günstiger Tag für ... :Menschen durch die Bewegung der Schlange langsam aus der Dunkelheit und Enge in das Licht und die Weite führen. Aktivieren der Energiezentren (Chakras). Entzünden und Nähren des Seelenfeuers, Aktivieren der vitalen und kreativen Energie. Reinigung des Sexualfeuers. Grosse Transformationskraft des Kosmos
Tagessatz:Das Feuer von KAAN in meinem Herzen hilft mir, mein eigenes Lebensfeuer zu reinigen, ebenso meine Gedanken, meinen Körper und meine Seele.
Ritual:Eine rote Kerze anzünden

Can:
Bedeutung:Die Vier, Basis des Baus einer Pyramiede, unabdinglich für die absolute Stabilität, und zugleich die Definition der Grenzen der Strukturen


KAN ( CHIKCHAN )

CHIKCHAN - KAAN- SCHLANGE

Schöpfer und Formgeber - Lebenskraft und Kundalini Energie - DNA

Osten - Chalchihuitlicue ~ Wassergöttin,
die mit dem Jaderock, Magie, Regentanz, Instinkt, Intuition, Kundalini, Schlangenkraft.

Bewegung und die Entwicklung der Zeit.
Sinnlich und dramatisch nimmt dieses Sonne-Zeichen intensiv und instinktiv Weisheit auf und erschafft somit eine Verbindung von der Erde zu den himmlischen Sehnsüchten.

Durch den aufrichtigen Dienst zu anderen öffnet CHIKCHAN das Herz und macht es ganz weit. CHIKCHAN kann einerseits als Warnung gelten andererseits aber auch ein Indiz für Heilung sein.

CHIKCHAN -Menschen können autoritär sein und neigen zum Wutausbruch. Jedoch können sie wiederum sehr anpassungsfähig, ja fast sogar so fliesend sein, bis sie dann wiederum in einer Ecke gefangen sind, doch dann explodieren sie.

CHIKCHAN können einen giftigen Charakter haben ,mit dem sie sich selbst als auch andere vergiften können. Ihre Einstellung kann verpackt sein in Abweisung, Unterdrückung und Zerstörung.
Mitgefühl ist der Schlüssel, welcher dem CHIKCHAN, der um tiefere Wahrheiten weiß, die Tore zu einem sanfteren und sinnvolleren Leben aufschließt.

EIN GUTER TAG FÜR:
Bitten Sie um Flexibilität und den Fluss des Lebens.

~ um die körperliche Kraft zu erhöhen - für den Sport - um das innere Feuer zu spüren

~ für die Versöhnung von Paaren und um hier in eine Balance auf Körperebene zu kommen

~ um Krankheiten des Nervensystems zu heilen

~ um wirtschaftliche Probleme zu beheben und um die Lösung zu bitten

~ um Wissen in Klugheit zu verwandeln und auf der Spirale der Entwicklung weiterzugehen

Beschreibung der Glyphe: Mund einer Schlange

Kan wörtlich: Frieden und Gerechtigkeit

Symbol für Herz und Verstand. Respekt für das Leben und die Würde des Menschen. Symbol für die Milchstraße, im astrologischen Sinn.

Bedeutet die gefiederte Schlange (O’uókumatz). Es ist die Bedeutung des Schöpfers und Gestalters des Universums, die menschliche Weiterentwicklung, die geistige Entwicklung, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Intelligenz und der Frieden.

Der Zyklus der Zeit.

Es ist das innere Feuer das sich an der Basis der Wirbelsäule befindet, berührt und treibt die sexuelle Energie an. Es ist die DNA.

Astrologisch: Zeugung im Zeichen NO’J (CABAN) und ihre Zukunft ist AJ (BEN)

Tagesernergie: besonders um die körperliche Kraft zu steigern, um das innere Feuer zu entwickeln und für die geistige (spirituelle) Weiterentwicklung, zum wiedererlangem von Verlorenem und Vergessenem, um eine geliebte Person zurückzugewinnen, Versöhnung, bitte für Paare und sexuelle Balance. Ein Tag um in die Gefühle und den Verstand zu vertrauen um die Gerechtigkeit zu schützen, entdecken von Unrecht und die Transparenz suchen.

Nawal: Schlange

Regiert folgende Körperteile: Nervensystem, Geschlechtsorgane, Gehirn

Kraftvolle Plätze: Strand und Berge, besonders in Sternennächten

Aspekte die die persönliche Entwicklung fördern: das Temperament zügeln, Schnelligkeit, Leistung

Förderliche Gefühle und Seelenzustände: Frieden, Gleichgewicht, Vergnügen, Entspannung

Charaktereigenschaften und Berufung: Können verschiedene Arbeiten und Berufe ausführen. Erfreuen sich guter Gesundheit. Beeinflussen alles zum guten. Praktizieren die Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit im Zuhause und an jedem anderen Ort und Moment. Sind Naturheilkundige, beherrschen viele Künste sehr gut. Astronomen, WissenschaftlerInnen, ÄrtzInnen, gute SchamanInnen mit viel Energie und Kraft. Sind behutsame Menschen.


Vier - KAJIB' / Stabilität - Ordnung

Die stabilsten von allen Formen ist der Würfel. Vier ist die Erschaffung von Volumen durch Definition. Die vier Richtungen geben jeglicher Form Orientierung, so wie Höhe, Länge, Tiefe und Breite jeder Form Gestalt verleihen. Die Energie Vier gibt die Richtlinien vor, nach denen die Freiheiten und Grenzen geschaffen werden, welche im Spiel, bei der Arbeit oder in Beziehungen benötigt werden, im Klang der Ordnung. Hier liegt das Bestreben alles in die Ordnung zu bringen, all das was in Unordnung ist wird
berührt und in die Ordnung gebracht.

***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!