Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Κώδικας Μετατροπής ημερομηνιών από το Γρηγοριανό στο Τζολ-Κιν των Μάγιας


Πληροφορίες:
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTGRC/index1.php
http://mayanmajix.com/greek/greek.html
http://www.mayanmajix.com/calendar.html

The Conversion Codex from any Gregorian date to any of the Mayan Calendar


Infos:
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/index.php
http://www.mayanmajix.com/calendar.html

Umwandlungstabelle für Datungen vom Gregorian zum Mayankalendar

Infos:
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php
http://www.indalosia.de/
http://www.mayanmajix.com/calendar.html

Σημείο ημέρας: Caban / Γη / Ollin / Σεισμός (Ανατολή) ~ Τόνος: 12 (Κατανόηση), Κιν 077

***********************************************
Η 077η Ημέρα ή ΚΙΝ (από 1 - 260) σήμερα στο ημερολόγιο ΤΖΟΛ-ΚΙΝ (Μέτρημα των Ημερών)
~Διαδώστε την γνώση - Διαδώστε την Αλήθεια!~
***********************************************
Οι μεταφράσεις των Σημείων των Ημερών - Τόνων - Δεκατριάδων είναι από την ιστοσελίδα:
http://xzone.com.au/maya/login.php
Άλλες ιστοσελίδες: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************

Day Sign: Caban / Earth / Ollin / Earthquake (East) ~ Tone: 12 (Understanding), Kin 077

***********************************************
From the webpage: http://xzone.com.au/maya/login.php
Other webpages: www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net
***********************************************
Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!