Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

19te MEN - T'ZI'KIN - ADLER TRECENA/WELLE ~ Kins 235 - 247

MEN - T'ZI'KIN - ADLER TRECENA
19te MEN-ADLER-WELLE

"Visionär und Botschafter des Göttlichen Universums". Die Adler Welle hilft uns, unsere eigenen Interessen (Wohlstand & Weisheit) zu verwirklichen.
Überstürzte Entschlüsse und Handlungen erweisen sich später meistens als problematisch und man wird darüber auch in der Öffentlichkeit berichten.
- Vollkommene Zeit für Liebesangelegenheiten
- Um für Glück, Erfolg, Überfluss für sich und die Gemeinschaft zu bitten
- Die Enthüllung von Träumen und der Intuition zu glauben.
- Balance und Harmonie in sein Leben zu bringen damit haben Lügen,Klatsch und Manipulation, Verrat und Zerstörung keine Chance.***********************************************
Webseiten:
www.shiftoftheages.com ~ http://de.esoguru.com/Don_Alejandro ~
http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index1.php ~
http://www.indalosia.de/DIE_20_NAHUALES.htm ~
http://to-om-ra.com/templates/knh.html ~
http://www.mayakalender.net/index.php ~
www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~
http://www.artemaya.com/gal_cal.html ~
http://maya.calendariosagrado.org/beginner/?lang=en ~
http://www.sabiduriamaya.org/home/index.asp# ~
***********************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!