Ο Πρώτος Πρεσβύτερος Δον Αλεχάντρο, μας μιλάει για το Dreamspell (= Ονειρικό Ξόρκι;)

Mayan Grand Elder Don Alejandro Speaks About the Dreamspell - Except (Greek Subtitles)

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

The 2st 20-day period / Uinal, Kins 021 - 040Today starts
The 2st 20-day period / Uinal,
with the «dark» goddly energies of Wind or of the 1st «Night» in Tzol-Kin (Kins=days, 021th – 040th from 260)
~*~ Activation of Consciousness ~*~

-------------------------------------
In the Tzol-Kin Calendar of the Mayas we recognize 20 13-day periods or Trecenas and 13 20-day periods or Uinals. Trecenas are starting always with the Galactic Tone or Number 1 (One) and are ending with the Galactic Tone13 (Thirteen). Uinals are starting always with the Maya Sun Sign of Baatz*Chuen/Monkey and are ending with the Sun Sign of Tz'i*Oc/Dog. The 13 20-day periods in the Tzo-Kin Calendar are equivalent of the 7 «Days» and 6 «Nights» of the Tun Calendar according to the findings of Carl Calleman. The Big included in the Small and the Small in the Big! Cycles inside Cycles
«As Above so Below – As Below so Above»

***********************************************
Webpages:
http://en.esoguru.com/Don_Alejandro ~ www.xzone.com.au/maya ~ www.MayanMajix.com ~ www.Calleman.com ~ www.maya-portal.net ~ www.shiftoftheages.com ***********************************************

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails

2012: The True Mayan Prophecy (Η Αληθινή Προφητεία των Μάγιας)

2012: The True Mayan Prophecy

http://microapp.westword.com/mayan2012/

2012: The True Mayan Prophecy from Dawn Engle on Vimeo.

DEFENDING MOTHER EARTH!